För den som renoverar hemma

Månad: januari 2021

Så hittar du information om stambyte i Stockholm

Sitter du i en styrelse i en bostadsrättsförening i Stockholm? Är det eventuellt dags för stambyte? Så här hittas informationen – som även kan skickas vidare ut till medlemmarna.

Hemsidorna – Ytlig inledning

Det finns flera större konsultföretag som kan anlitas vid behov av stambyte i Stockholm. Via deras hemsidor går det att få ”ytlig” information. Många beskriver enbart att de kan utföra relining och stambyte i Stockholm utan att nämna mer om hur detta går till, vad det kostar eller vad det innebär för fastighetsägaren. Men det ger i alla fall en inledning inom området samt möjlighet att kontakta dem för ett personligt bemötande.

Broschyrerna – Lättsam information för alla

Flera större företag erbjuder gratis broschyrer att ladda hem via deras hemsidor. Detta är ett mycket uppskattat material som kan delas ut till styrelseledamöter eller till intresserade inom föreningen. Det är i princip sammanfattad information om vad stambyte i Stockholm är, varför det bör ske och hur det påverkar föreningens medlemmar.

Recensionssidorna – Vilka har goda omdömen?

Via exempelvis Trustpilot går det att läsa tidigare kunders omdömen om företag som utfört dessa renoveringar. Det säger inte så mycket om arbetsprocess eller pris men mer om bemötande och profession.

Stockholm Stad – om stambyte påverkar bärande konstruktion

På Stockholm Stads webbplats finns information kring när bygganmälan behöver ske. Det vanligaste är att ett stambyte i Stockholm inte kräver någon anmälan då renoveringen inte påverkar byggnadens bärande konstruktion. Det finns nämligen framförallt tre tillfällen då bygganmälan behöver ske:

 • Om bärande konstruktion ändras
 • Nya VA-stammar tillkommer
 • Tillbyggnad sker i samband med stamrenoveringen
  (Det är då inte primärt stambytet som kräver bygglov utan det kringliggande arbetet)

Konsulterna – För besiktning och offert

Även om hemsidor och broschyrer kan ge viss information så är det långt ifrån vad ett möte med ett konsultföretag kan ge. Oavsett om det bara finns allmänna frågor hos styrelsen – eller om stambyte med säkerhet kommer genomföras – är bästa vägen till information att kontakta något av dessa företag.

Dessa företag är fullt medvetna om att styrelser inom bostadsrättsföreningar har många frågor om stambyte samt allmänt låg kunskap inom området. Generellt genomförs bara byte av stammar en gång per en fastighets livslängd. Det bästa sättet att verkligen sätta sig in i ämnet är därmed att bjuda in en konsult från ett företag i Stockholm som kan presentera vad processen innebär för alla berörda parter.

Vad krävs för bygglov?

Det finns en rad företag att kontakta för hjälp med bygglovsritningar. I varje nybyggnation är detta avgörande för huruvida an skall få bygglov eller inte. Oavsett vad just du drömmer om kan bygglovs-ritningar.se hjälpa dig med allt från planering och utformning till de färdigställda ritningarna. På så sätt kan du känna dig säker på att du vid ansökan om bygglov har det du behöver – färdigställda bygglovsritningar tillhör deras område av expertis och kan underlätta processen då du vill få godkänt i din ansökan.

Personligt anpassade ritningar

De som är verksamma inom bygglovsritningar har stor kunskap när det rör sig om byggnationer och ritningar.  Tack vare lång erfarenhet i branschen besitter de bred expertis på detta område, allt för att du ska kunna få den exakta hjälp som du efterfrågar. Oavsett vilken bostad du vill skapa är det viktigt att ha korrekta ritningar och dokumentation av alla delar av bygget. Detta bidrar till att få godkänt.

Vad krävs för att min ansökan ska bli godkänd?

Oavsett vilket hus du planerar att bygga är det nödvändigt att ditt planerade bygga uppfyller vissa krav. Dessa måste du redovisa för genom att skicka in bygglovsritningar. Där är det bland annat nödvändigt att visa hur byggnadens placering, utformning och utseende önskas vara. Utöver det ska bygglovsritningar även innehålla andra typer av ritningar som hör till bygget, så som:

 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Planritning

Detta erbjuder företag inom bygglovsritningar

Som erfarna passionerade bygglovsritare är utförare väl medvetna om att ansökan om ett bygglov kan vara både jobbig, svår och krävande på alla möjliga sätt. Att du som ansökare ska få godkänt är inte heller en självklarhet, utan det krävs att du går igenom ett flertal steg, uppfyller att antal krav och verkligen anstränger dig för att det ska bli rätt.

Genom att anlita sakkunniga behöver du inte oroa dig för något av ovanstående – de ser till att allt det du behöver för att din ansökan ska bli godkänd är inräknat. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas ser de självklart till att anpassa projektet efter dina önskemål, förutsättningar och behov.

Byggbranschen och alla krav

Som en del av byggbranschen är företag som bygglovs-ritningar.se otroligt engagerade och involverade på flera sätt. I och med att de hjälper kunder på vägen mot att uppnå sina personliga husdrömmar genom godkända bygglovsritningar är de en viktig del av processen mot målet. Det är både tufft, påfrestande och krävande för båda parter.

Däremot är byggbranschen också en otroligt rolig, mångsidig och lärorik bransch. Just av den anledningen trivs utförare verkligen med vad de gör och vad de kan erbjuda för att göra sina kunder nöjda. Den höga konkurrens som finns gör att de ständigt utvecklas och växer för att själva bli än bättre varje dag.

Processen vid stambyte – Exempel från Stockholm

Hur lång tid tar ett stambyte och vad kostar det? Hur sker arbetsflödet? Ett företag från Stockholm presenterar pedagogiskt de olika stegen inom ett stambyte och detta är en sammanfattning av denna presentation.

Viktigt att påbörja processen i tid

De flesta normalstora renoveringar kan påbörjas relativt snabbt. Det krävs inte speciellt mycket planering för att bygga en altan, renovera ett badrum eller flytta en innervägg. Stambyte är däremot inte en ”normalstor” renovering utan snarare en mycket omfattande. Det går inte att ”bara sätta igång” utan processen sker oftast över ett helt år. Detta framförallt när renoveringen ska ske i ett flerfamiljshus då alla boende måste få tid att förhålla sig till förutsättningarna. Även om det går att bo kvar under processen så väljer många att hyra ett tillfälligt boende under den månad som renoveringen sker. I Stockholm är detta däremot extremt svårt att hitta.

Stambyte i Stockholm – företagets process

 • Rådgivning och konsultation
  Första steget är att en fastighetsägare (exempelvis en styrelse i en bostadsrättsförening) tar kontakt med ett företag som utför stambyten och stamrenoveringar. I Stockholm är utbudet relativt stort medan det i mindre städer brukar handla om en handfull företag att välja på.
  I ett första steg sker rådgivning och konsultation kring om stambyte eller relining är bästa alternativet och ungefär hur processen går till.
 • Besiktning och offert
  Andra steget är att en besiktning sker av stammarna. Denna videobesiktning ligger till grund för den offert som företaget kan skapa. Visserligen anger flera företag i Stockholm att de genomför stambyte för ca 250 – 300 000 kr per lägenhet men detta kan enbart ses som riktmärke. Inget företag kan ge en exakt offert utan att först inspekterat förutsättningarna.
 • Planering och projektledning
  Det är framförallt planeringen inför ett stambyte som tar tid. Detta framförallt om det är ett flerfamiljshus vilket gör att det är många som samtidigt blir påverkade av renoveringen. En projektledare utses och ofta påbörjas processen med att information ges till lägenhetsinnehavarna kring vad som kommer att ske. Då det ofta uppstår en rad frågor är det vanligt med informationsmöten och informationsansvariga som kan kontaktas vid ytterligare frågor. En fråga som exempelvis måste lösas är hur de boende ska få tillgång till toaletter och dusch under renoveringsperioden.
 • Genomförande och besiktning
  Till sist kan själva renoveringen påbörjas. En renovering som tar mellan 4 och 6 veckor. Bland annat behöver badrum och våtrum rivas ut vilket alltså påverkar de boende relativt mycket. Däremot brukar ett stambyte inte innebära att de inneboende måste flytta.

Från installation av bergvärme – till ekonomisk besparing

Bergvärme är en populär värmekälla – som både är bra för miljön och plånboken. Här visas processen från installation till den ekonomiska besparingen som uppstår när man går över till uppvärmning från bergvärme.

Så fungerar och installeras bergvärme

 • Ett 100 – 200 m hål borras på tomten. Hålet ska gå ner till berggrunden
 • Ner till botten av hålet förs en slang med en vätska
 • Vätskan värms upp av värmen i berget
 • Vätskan pumpas upp till bostaden
 • Med hjälp av en bergvärmepump utvinns värmen
 • Värmen används för att värma bostaden
 • Vätskan pumpas ned och processen fortsätter

Ekonomisk besparing

Vad det kostar att installera bergvärme beror på flera faktorer. Men ofta nämns en nivå på mellan 100 000 kr och 180 000 kr. Det är vanligt att återförsäljare behöver åka hem till kunden och undersöka förutsättningarna innan ett exakt pris kan anges. Det finns därmed alltså en fördel i att begära offert från flera företag. Det är självklart att många drar sig för en kostnad i den nivån. Men det viktiga är att se på vad det ger och hur mycket det går att spara.

Exempel:
I en villa bor en familj som förbrukar ca 16 000 kwh/år. Detta med direktverkande el med en kostnad på 125 öre/kWh. I dagsläget betalar därmed familjen ca 20 000 kr i uppvärmningskostnad. Med bergvärme skulle detta sänkas till ca 7 000 kr. En besparing per år med 9 000 kr.

Även om familjen skulle ha tagit ett lån för att finansiera investeringen skulle besparingen per dag vara högre än både amortering och ränta på lånet. Dessutom höjs även värdet på bostaden i och med denna investering.

Är det värt det?

Innan bergvärme installeras bör alltid en uträkning ske för att avgöra hur stor besparing som kan uppnås med den nya värmekällan. I vissa fall är det helt enkelt inte ekonomiska försvarbart. Det som därmed avgör detta är förhållandet mellan:

 • Nuvarande värmekälla. Är det el, olja eller annan värmekälla?
 • Hur sker uppvärmning. Är det element eller golvvärme?
 • Hur stor förbrukning sker idag per år?
 • Hur mycket betalar du idag för förbrukningen?
 • Vilken ränta och amorteringsplan kan ni få på lånet?

Att som privatperson genomföra dessa beräkningar är inte alltid helt lätt. Det bästa är att kontakta återförsäljare av flera olika värmesystem så att dessa kan undersöka förutsättningarna och komma med förslag på bäst alternativ.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén