Bergvärme är en populär värmekälla – som både är bra för miljön och plånboken. Här visas processen från installation till den ekonomiska besparingen som uppstår när man går över till uppvärmning från bergvärme.

Så fungerar och installeras bergvärme

 • Ett 100 – 200 m hål borras på tomten. Hålet ska gå ner till berggrunden
 • Ner till botten av hålet förs en slang med en vätska
 • Vätskan värms upp av värmen i berget
 • Vätskan pumpas upp till bostaden
 • Med hjälp av en bergvärmepump utvinns värmen
 • Värmen används för att värma bostaden
 • Vätskan pumpas ned och processen fortsätter

Ekonomisk besparing

Vad det kostar att installera bergvärme beror på flera faktorer. Men ofta nämns en nivå på mellan 100 000 kr och 180 000 kr. Det är vanligt att återförsäljare behöver åka hem till kunden och undersöka förutsättningarna innan ett exakt pris kan anges. Det finns därmed alltså en fördel i att begära offert från flera företag. Det är självklart att många drar sig för en kostnad i den nivån. Men det viktiga är att se på vad det ger och hur mycket det går att spara.

Exempel:
I en villa bor en familj som förbrukar ca 16 000 kwh/år. Detta med direktverkande el med en kostnad på 125 öre/kWh. I dagsläget betalar därmed familjen ca 20 000 kr i uppvärmningskostnad. Med bergvärme skulle detta sänkas till ca 7 000 kr. En besparing per år med 9 000 kr.

Även om familjen skulle ha tagit ett lån för att finansiera investeringen skulle besparingen per dag vara högre än både amortering och ränta på lånet. Dessutom höjs även värdet på bostaden i och med denna investering.

Är det värt det?

Innan bergvärme installeras bör alltid en uträkning ske för att avgöra hur stor besparing som kan uppnås med den nya värmekällan. I vissa fall är det helt enkelt inte ekonomiska försvarbart. Det som därmed avgör detta är förhållandet mellan:

 • Nuvarande värmekälla. Är det el, olja eller annan värmekälla?
 • Hur sker uppvärmning. Är det element eller golvvärme?
 • Hur stor förbrukning sker idag per år?
 • Hur mycket betalar du idag för förbrukningen?
 • Vilken ränta och amorteringsplan kan ni få på lånet?

Att som privatperson genomföra dessa beräkningar är inte alltid helt lätt. Det bästa är att kontakta återförsäljare av flera olika värmesystem så att dessa kan undersöka förutsättningarna och komma med förslag på bäst alternativ.