Gummi är ett mycket mångsidigt material som kan vara både hårt och mjukt. Gummi är framförallt kanske känt för att vara elastiskt och det används i många produkter som kräver sådana egenskaper, till exempel gummisnoddar. Du som är intresserad av gummitillverkning bör kontakta en tillverkare för att få veta mer.

Gummi framställs på två olika sätt. Det kan utvinnas från gummiträdet som växer på många platser i världen, till exempel i Malaysia, men det kan även tillverkas i en fabrik. När gummitillverkning sker i en fabrik så tillverkas så kallat syntetiskt gummi. Ett gummiträd har en ekonomisk livslängd på strax över 30 år. Under de första 7 åren så växer trädet så det innebär att trädet kan tappas på sav under 25 års tid. När trädet tappas så beskärs trädets bark och saven samlas upp i behållare som man fäster på trädet. Gummiträden har sitt ursprung i Sydamerika men under 1800-talet så planterade träden ut på många olika ställen i världen, framförallt i de brittiska kolonierna. Gummitillverkning av naturgummi är fortfarande en betydande marknad i flera länder i Asien men den största delen av all gummitillverkning är fortfarande syntetisk. Priset på gummi styrs till stor del av priset på olja. De viktigaste råvarumarknaderna för naturgummi är idag bland annat Indien, Indonesien, Malaysia och Thailand.

Ett elastiskt material

Gummi har många goda egenskaper och kan användas till mycket. Vid gummitillverkning så tillsätts olika ämnen som gör att gummit får de egenskaper som önskas. Industriell gummitillverkning är en stor marknad och gummi återfinns i många olika produkter den mest självklara är kanske bildäck. Gummi är beständigt, det tål temperaturväxlingar och det tål väder och vind och UV-strålning. Gummi är stötdämpande och isolerande. Vid gummitillverkning så kan gummit göras både hårt och mjukt och gummimaterial kan därför användas till många olika produkter. Vid gummitillverkning så vulkaniseras gummit, det är en process där svavel används som gör att molekylkedjorna tvärbinds, något som gör materialet stabilt och beständigt. Gummi passar till produkter där elastiska egenskaper krävs. Du kanske vill att din produkt ska klara att deformeras för att sedan återfå sin ursprungsform? Eller att din produkt ska dämpa vibrationer eller återge impulser? Beskriv vilka egenskaper din produkt kräver när du kontaktar ett företag som sysslar med gummitillverkning.