Får träd alltid sågas ner på den egna tomten? Både ja och nej. Utöver att vissa regler måste efterföljas finns annat att tänka på vid trädfällning.

Lagar och regler

 • Vems är marken?
  Bor du i en bostadsrätt är det till stor sannolikhet bostadsrättsföreningen som äger, eller förvaltar, marken kring bostaden. Många som bor i radhus, i bostadsrätt, har en mindre utegård. Det är då lätt att utgå från att den utegården tillhör bostaden och att trädfällning får ske. Men juridiskt är det föreningens mark. Det är även vanligt att bostadsrättsföreningar arrenderar marken från kommunen. På allmänna områden, exempelvis innergårdar, är det inte säkert att föreningen får fälla träd. Detta då det är på mark som kommunen äger. Här behöver en kontroll ske först med kommunen vad som gäller gällande förvaltning av marken.
 • Krävs marklov?
  Vid vissa större förändringar kan marklov behövas. Detta exempelvis om trädfällning sker i samband med att marknivån förändras inför att ett hus ska byggas. Enklaste sättet att kontrollera om marklov krävs är att kontakta sin kommun.

Att tänka på vid trädfällning

 • Kan trädet skada annan persons egendom?
  Står trädet nära tomtgränsen? Vad händer om trädet faller åt fel håll och hamnar på grannens gård? I värsta fall kan en felaktig trädfällning innebära stora skador på annan persons egendom. Det är generellt något som försäkringen täcker men självklart uppstår kostnad för självrisk och det är knappast något som främjar grannsämjan.
 • Kan du hantera en motorsåg på rätt sätt?
  Trädfällning får alltid utföras av en privatperson så länge som fällningen enbart sker på den egna gården. Däremot är personen alltid helt ansvarig för själva fällningen gällande säkerheten. Det krävs att man tänker både på sin egen, och omgivningens, säkerhet. Det brukar vara en fördel att vara minst två personer så att en person kan se till att det inte kommer någon i vägen. De som däremot tar betalt för fällning måste ha motorsågskort.
 • Kan hela trädet fällas på en gång?
  Är det ett mycket stort träd, eller om det står väldigt nära ett hus, kan trädfällning behöva ske i sektioner. Det betyder att en person klättrar upp i trädet och kapar ner grenar och därefter bit för bit. Delarna kan även föras ner med vinsch för ytterligare kontroll på var de hamnar.