Hur lång tid tar ett stambyte och vad kostar det? Hur sker arbetsflödet? Ett företag från Stockholm presenterar pedagogiskt de olika stegen inom ett stambyte och detta är en sammanfattning av denna presentation.

Viktigt att påbörja processen i tid

De flesta normalstora renoveringar kan påbörjas relativt snabbt. Det krävs inte speciellt mycket planering för att bygga en altan, renovera ett badrum eller flytta en innervägg. Stambyte är däremot inte en ”normalstor” renovering utan snarare en mycket omfattande. Det går inte att ”bara sätta igång” utan processen sker oftast över ett helt år. Detta framförallt när renoveringen ska ske i ett flerfamiljshus då alla boende måste få tid att förhålla sig till förutsättningarna. Även om det går att bo kvar under processen så väljer många att hyra ett tillfälligt boende under den månad som renoveringen sker. I Stockholm är detta däremot extremt svårt att hitta.

Stambyte i Stockholm – företagets process

 • Rådgivning och konsultation
  Första steget är att en fastighetsägare (exempelvis en styrelse i en bostadsrättsförening) tar kontakt med ett företag som utför stambyten och stamrenoveringar. I Stockholm är utbudet relativt stort medan det i mindre städer brukar handla om en handfull företag att välja på.
  I ett första steg sker rådgivning och konsultation kring om stambyte eller relining är bästa alternativet och ungefär hur processen går till.
 • Besiktning och offert
  Andra steget är att en besiktning sker av stammarna. Denna videobesiktning ligger till grund för den offert som företaget kan skapa. Visserligen anger flera företag i Stockholm att de genomför stambyte för ca 250 – 300 000 kr per lägenhet men detta kan enbart ses som riktmärke. Inget företag kan ge en exakt offert utan att först inspekterat förutsättningarna.
 • Planering och projektledning
  Det är framförallt planeringen inför ett stambyte som tar tid. Detta framförallt om det är ett flerfamiljshus vilket gör att det är många som samtidigt blir påverkade av renoveringen. En projektledare utses och ofta påbörjas processen med att information ges till lägenhetsinnehavarna kring vad som kommer att ske. Då det ofta uppstår en rad frågor är det vanligt med informationsmöten och informationsansvariga som kan kontaktas vid ytterligare frågor. En fråga som exempelvis måste lösas är hur de boende ska få tillgång till toaletter och dusch under renoveringsperioden.
 • Genomförande och besiktning
  Till sist kan själva renoveringen påbörjas. En renovering som tar mellan 4 och 6 veckor. Bland annat behöver badrum och våtrum rivas ut vilket alltså påverkar de boende relativt mycket. Däremot brukar ett stambyte inte innebära att de inneboende måste flytta.