Sitter du i en styrelse i en bostadsrättsförening i Stockholm? Är det eventuellt dags för stambyte? Så här hittas informationen – som även kan skickas vidare ut till medlemmarna.

Hemsidorna – Ytlig inledning

Det finns flera större konsultföretag som kan anlitas vid behov av stambyte i Stockholm. Via deras hemsidor går det att få ”ytlig” information. Många beskriver enbart att de kan utföra relining och stambyte i Stockholm utan att nämna mer om hur detta går till, vad det kostar eller vad det innebär för fastighetsägaren. Men det ger i alla fall en inledning inom området samt möjlighet att kontakta dem för ett personligt bemötande.

Broschyrerna – Lättsam information för alla

Flera större företag erbjuder gratis broschyrer att ladda hem via deras hemsidor. Detta är ett mycket uppskattat material som kan delas ut till styrelseledamöter eller till intresserade inom föreningen. Det är i princip sammanfattad information om vad stambyte i Stockholm är, varför det bör ske och hur det påverkar föreningens medlemmar.

Recensionssidorna – Vilka har goda omdömen?

Via exempelvis Trustpilot går det att läsa tidigare kunders omdömen om företag som utfört dessa renoveringar. Det säger inte så mycket om arbetsprocess eller pris men mer om bemötande och profession.

Stockholm Stad – om stambyte påverkar bärande konstruktion

På Stockholm Stads webbplats finns information kring när bygganmälan behöver ske. Det vanligaste är att ett stambyte i Stockholm inte kräver någon anmälan då renoveringen inte påverkar byggnadens bärande konstruktion. Det finns nämligen framförallt tre tillfällen då bygganmälan behöver ske:

  • Om bärande konstruktion ändras
  • Nya VA-stammar tillkommer
  • Tillbyggnad sker i samband med stamrenoveringen
    (Det är då inte primärt stambytet som kräver bygglov utan det kringliggande arbetet)

Konsulterna – För besiktning och offert

Även om hemsidor och broschyrer kan ge viss information så är det långt ifrån vad ett möte med ett konsultföretag kan ge. Oavsett om det bara finns allmänna frågor hos styrelsen – eller om stambyte med säkerhet kommer genomföras – är bästa vägen till information att kontakta något av dessa företag.

Dessa företag är fullt medvetna om att styrelser inom bostadsrättsföreningar har många frågor om stambyte samt allmänt låg kunskap inom området. Generellt genomförs bara byte av stammar en gång per en fastighets livslängd. Det bästa sättet att verkligen sätta sig in i ämnet är därmed att bjuda in en konsult från ett företag i Stockholm som kan presentera vad processen innebär för alla berörda parter.