För den som renoverar hemma

Kategori: Tjänster

Bra trädgårdsdesign höjer värdet på din fastighet

Har du uppfattningen att professionellt utförd trädgårdsdesign behöver kosta skjortan? I sådana fall trodde du fel! Det finns förvisso vissa som tycker det är helt onödigt att designa trädgården. Men lika många inser detta arbete tillför fastigheten. Och likt fallet är med andra investeringar som du kan göra bör en trädgårdsdesign utföras med stor omsorg.

Arbetet kan till en början kännas överväldigande, men så fort projektet är slutfört kommer du inse att det har varit väl värt det. Din trädgård och fastighet får ett nytt och fräscht utseende. Dessutom kan du genom att designa trädgården maximera nyttan med din utemiljön. Det handlar inte bara om estetik, utan som vi belyser nedan ligger värdet betydligt djupare än så.

Fördelarna med professionell trädgårdsdesign

Det finns flera fördelar med att låta en professionell trädgårdsdesigner göra underverk med din trädgård. Några av fördelarna med sådan trädgårdsdesign är att:

 • Du kan knyta an till naturen och sammanbinda den med din trädgård.
 • Du får möjlighet att skydda det naturliga vildlivet.
 • Din livskvalitet kan förbättras.
 • Oanvända ytor kan omvandlas till mer funktionella sådana.
 • Du kan skapa ett område som är särskilt avsett för samkväm.
 • Värdet på din fastighet kan öka till följd av din nya trädgårdsdesign.

Arbeta tillsammans med omgivningen snarare än mot den

Det finns en vanföreställning om att det omgivande landskapet påverkas negativt i samband med verkställandet av en omfattande trädgårdsdesign. Så är dock inte fallet utan du kan snarare arbeta tillsammans med dina omgivningar snarare än mot dessa. Och den övergripande kostnaden för projektet behöver inte heller hålla dig tillbaka från att göra om i trädgården.

Det kan förvisso kännas obekvämt att behöva prata om en budget i form av kronor och ören. Men genom att sätta ett belopp för hur mycket din nya trädgårdsdesign får kosta kan du ge din designer ett hum om den ekonomiska begränsningen. Med uppsatta ramar som begränsar omfattningen av designen kan hen sedan skrida till verket med ett tydligt riktmärke.

Så länge som arbetet ryms inom din budget kommer det att gynna dig på flertalet olika sätt. Om inte annat kan du alltid ta in en förutsättningslös offert och få en känsla för huruvida det känns rätt eller ej!

Vad gäller för trädfällning på egen tomt?

Får träd alltid sågas ner på den egna tomten? Både ja och nej. Utöver att vissa regler måste efterföljas finns annat att tänka på vid trädfällning.

Lagar och regler

 • Vems är marken?
  Bor du i en bostadsrätt är det till stor sannolikhet bostadsrättsföreningen som äger, eller förvaltar, marken kring bostaden. Många som bor i radhus, i bostadsrätt, har en mindre utegård. Det är då lätt att utgå från att den utegården tillhör bostaden och att trädfällning får ske. Men juridiskt är det föreningens mark. Det är även vanligt att bostadsrättsföreningar arrenderar marken från kommunen. På allmänna områden, exempelvis innergårdar, är det inte säkert att föreningen får fälla träd. Detta då det är på mark som kommunen äger. Här behöver en kontroll ske först med kommunen vad som gäller gällande förvaltning av marken.
 • Krävs marklov?
  Vid vissa större förändringar kan marklov behövas. Detta exempelvis om trädfällning sker i samband med att marknivån förändras inför att ett hus ska byggas. Enklaste sättet att kontrollera om marklov krävs är att kontakta sin kommun.

Att tänka på vid trädfällning

 • Kan trädet skada annan persons egendom?
  Står trädet nära tomtgränsen? Vad händer om trädet faller åt fel håll och hamnar på grannens gård? I värsta fall kan en felaktig trädfällning innebära stora skador på annan persons egendom. Det är generellt något som försäkringen täcker men självklart uppstår kostnad för självrisk och det är knappast något som främjar grannsämjan.
 • Kan du hantera en motorsåg på rätt sätt?
  Trädfällning får alltid utföras av en privatperson så länge som fällningen enbart sker på den egna gården. Däremot är personen alltid helt ansvarig för själva fällningen gällande säkerheten. Det krävs att man tänker både på sin egen, och omgivningens, säkerhet. Det brukar vara en fördel att vara minst två personer så att en person kan se till att det inte kommer någon i vägen. De som däremot tar betalt för fällning måste ha motorsågskort.
 • Kan hela trädet fällas på en gång?
  Är det ett mycket stort träd, eller om det står väldigt nära ett hus, kan trädfällning behöva ske i sektioner. Det betyder att en person klättrar upp i trädet och kapar ner grenar och därefter bit för bit. Delarna kan även föras ner med vinsch för ytterligare kontroll på var de hamnar.

Anlita flyttfirma från Göteborg, eller från Stockholm?

Om flyttlasset ska gå från Stockholm till Göteborg – är det då bättre att anlita en flyttfirma från den ena eller andra staden? Det beror på…

Samma sträcka oavsett hjälp

 • Från Stockholm
  Ska du flytta från Stockholm kommer firman hem till dig, packar allt och köra lasset till Göteborg. Sen åker de tillbaka. Det blir därmed en körning åt bägge hållen.
 • Från Göteborg
  Ett alternativ är att kontakta en flyttfirma i Göteborg. De kan köra med tom bil till Stockholm och sedan full bil tillbaka till Göteborg.

Det blir därmed samma sträcka som bilen behöver köras vilket möjliggör att anlita en flyttfirma från någon av dessa städer. Men det finns en skillnad…

Svårare med offert vid flyttfirma från Göteborg

En del flyttfirmor ger alltid fast pris utifrån lägenhetens storlek. De åker inte ut till kunden för att göra någon kostnadsuträkning utan ger samma pris till alla som bor i en lägenhet på en storlek av ett visst intervall. I detta fall spelar det ingen roll var de har sitt säte. Andra flyttfirmor vill alltid komma till lägenheten/huset för att göra sig en överblick över hur mycket det är innan de kan ge en offert. Att åka ända från Göteborg för att ge denna offert är knappast lönsamt – förutsatt att det inte är en väldigt stor flytt.

Stockholm – Vid extra tunga lyft eller svåra uppdrag

När en flytthjälp bokas ingår det att personalen lyfter lådor och möbler. Däremot finns alltid en gräns för hur tunga saker som kan förflyttas utan att tillkommer extrakostnad eller att speciella företag måste anlitas för dessa tunga lyft. Ska en flygel eller ett stort kassaskåp följa med i flytten behöver detta alltid anges vid offertförfrågan. En del kunder väljer att genomföra hela flytten själv men tar in hjälp enbart för dessa extra tunga lyft. I detta fall bör en flyttfirma väljas från den egna staden.

Vid fast pris kan ”alla” anlitas

Kan du få ett fast pris i offerten – utan att flyttfirman behöver komma hem till dig – kan alltså företag från både Stockholm och Göteborg anlitas. Därmed blir det ett ännu större utbud att välja på. En fördel är att välja en flyttfirma som kan ta hand alla de tjänster som önskas under flyttdagen. Detta med allt från flytt och städning till magasinering och hopmontering. Detta oavsett vilken stad de kommer från.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén