För den som renoverar hemma

Författare: webmaster Sida 1 av 2

Behövs bygglov för att installera solceller?

Det här med bygglov kan ofta kännas förvirrande och kan behövas i dom fall där en byggnad ändras avsevärt. Att sätta upp solceller förändrar ju byggnadens utseende och egenskaper och en vanlig fråga är om det behövs bygglov för att utföra en sådan installation eller inte. Reglerna har ändrats fram och tillbaka och har skilt sig mellan olika kommuner men idag är det ganska enkelt att läsa sig till vad som egentligen gäller. På https://spiratek.se/ finns en  uppsjö information om solceller.

Bygglov för solceller – vad gäller?

Bygglov solcellerGenerellt behövs inget bygglov för att installera solceller men det finns vissa undantag. Bygglovsbefrielsen gäller för det första utanför detaljplanerade områden så bor man i ett område med detaljplan kan det finnas anledning att läsa på innan man sätter igång. Här finns vissa bestämmelser, även om bygglovsplikten slopades 2018.

För att installationen ska vara bygglovsbefriad inom ett detaljplanerat område krävs att:

 • Panelerna monteras utanpå byggnadens fasadbeklädning/täckningsmaterial
 • Panelerna ska följa byggnadens form

Däremot finns det fall där det krävs bygglov för att sätta upp solcellspaneler men det gäller endast för installationer på byggnader inom väldigt speciella områden. Till dessa områden räknas sådana som är historiskt värdefulla och kulturhistoriska områden. Det kan även behövas bygglov för solceller om det finns en konstnärlig eller miljömässig synpunkt att ta hänsyn till. För områden som är av riksintresse för totalförsvaret behövs också bygglov för installation av solceller. Kort och gott kan man säga att dom allra flesta är undantagna från bygglov när det kommer till montering och installation av solcellspaneler – men att det finns enstaka fall i särskilda områden då det kommer att behövas.

Om du känner dig osäker

Planerar du att installera solceller men känner dig osäker på om det behövs bygglov eller inte är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Genom att kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun kan du få rådgivning i ärendet och kan säkert veta om det är fritt fram eller inte. Även om ett bygglov inte behövs i det område där du bor så kan istället en bygglovsanmälan behöva göras innan bygget påbörjas. Detta gäller till exempel i dom fall där den nya anläggningen kan komma att påverka byggnadens bärande konstruktion.

En bygganmälan kan även behövas om byggnadens brandskydd kommer att påverkas. Här finns inte direkt några konkreta riktlinjer att gå efter, så som en detaljplan, utan varje enskilt fall måste bedömas för sig.

Relining som nytt projekt

De flesta fastighetsägare eller BRF:er bävar inför att behöva göra ett stort och kostnadskrävande stambytesprojekt och hoppas därför att relining kan vara ett möjligt alternativ. Relining är ett mindre ingrepp i fastigheten där VA-systemen kontrolleras. Med relining behöver man inte riva upp alla badrum och kök utan det räcker med att man gör ett ingrepp enbart i rören. Relining tar heller inte alls lika lång tid som ett stambyte och hyresgästerna behöver inte evakueras till tillfälliga boenden medan processen pågår.

Fördelen med relining istället för stambyte

 • Priset, det är mycket billigare
 • Tidsaspekten, det går otroligt mycket snabbare
 • Man kan skjuta upp stambytet ett eller två årtionden

Priset för vad det kostar är som att fråga vad det kostar att köpa en bil. Det varier oerhört beroende på storlek och skick. Detsamma kan sägas om tidsaspekten men en tumregel är att relining inte tar mer än några dagar per lägenhet medan ett stambyte pågår i flera månader. Det bästa är att ta in offerter från flera olika företag innan man bestämmer sig för ett företag som man vill jobba med. Med relining behöver man inte riva upp alla badrum och kök utan det räcker med att man gör ett ingrepp enbart i rören.

Man behöver heller inte göra om alla ytskikt vilket är kravet vid ett stambyte. Vid relining räcker det med att stammarna rengörs och förbättras. På så sätt kan man skjuta ett stambyte ett par decennier i framåt i tiden. Men det är också viktigt att komma ihåg att ett stambyte inte kan skjutas i all evighet. Förr eller senare kommer man att behöva göra det.

Långsiktigt med relining

Men ser man som fastighetsägare inte att man ämnar äga fastigheten inom säg en tioårsperiod så kan relining vara ett bra alternativ, på så sätt kan man sälja fastigheten sen och låta nästa fastighetsägare ta ansvar för stambytet. Naturligtvis påverkar det dock priset på fastigheten. Precis som med allt annat, en nyrenoverad och modern fastighet kan säljas till högre pris än en nedsliten och eftersatt.

Men, en sak som kan komma som en kalldusch för fastighetsägare och BRF-er är att en del försäkringsbolag deklarerat att de inte försäkrar relinade rör. Detta måste man reda ut noggrant innan man bestämmer sig.

Rätt byggkran för ditt jobb

Om det är så att du har behov av att lyfta tunga saker eller om du ska flytta stora föremål eller om du kanske har ett byggjobb där hemma som kräver en hög höjd, så kan det vara bra att hyra kranbil i Gävleborg. Det är smidigt att hyra en kranbil och med en sådan får du en bra flexibilitet och rörlighet. Den är bra för en mängd olika sorters uppdrag, både stora och små. Ett annat alternativ är tornkran Gävleborg, men den är större och kan inte flyttas på, på samma sätt som en kranbil. Dock kan den vara bra om du ska lyfta container Gävleborg.

Vad för jobb behöver du göra med din kranbil?

En kranbil Gävleborg kan vara bra att ha oavsett om du behöver få hem matjord till din trädgård eller om du ska lägga nytt tak på din villa. En kranbil är även perfekt att använda om du ska flytta båten. Kanske det är dags att lägga i den, eller ta upp den? Stora båtar måste lyftas både då de ska i vattnet och upp på land. En kranbil kan även klara av att montera delar av hus eller användas för att flytta på stora maskiner. Om det är trångt och svårt, så gör det inget, eftersom du med en kranbil lätt kan komma åt.

Vill du hyra en kranbil?

Det bästa alternativet när du har behov av en kranbil är att hyra den. Det kan kosta en del att köpa en egen. Ska du bara ha den för ett enstaka jobb så är det smartare att kontakta ett åkeri eller liknande för att hyra. Det du behöver veta innan är hur tungt du vill lyfta med den samt hur långt. En kranbil med kortare kran är bra om du ska flytta småsten, grus eller jod. Men om du ska upp en bra bit, kanske för att reparera så är det en fördel med en längre kran. Det finns många tillfällen då du kan ha nytta av att hyra en kranbil. Det kan vara till villan om du ska montera upp väggar, flytta på dörrar, flytta fönster, lägga takplattor och så vidare. En kranbil är även bra för jobb på tomten, om du ska ta ner och forsla bort träd eller samla ris samt för att leverera grus eller jord. Sedan är det bra med en kranbil för bygget om du ska flytta på maskiner eller containers. Även för att lassa och lossa material.

Vad gör en takläggare?

Att jobba som takläggare är ofta både påfrestande, ansträngande, utvecklande och spännande, inte minst med tanke på att takläggare är ett arbete som kräver både fysiska och psykiska förmågor för att klara det. Det här gäller oavsett om du jobbar som takläggare i Dalarna eller om du lägger tak i andra delar Sverige. I många fall krävs det också att du är van vid att jobba på egen hand för att klara dig över möjliga hinder och problem som kan uppstå längs vägen, där du ska vara tillräckligt stark i både kropp och själ för att inte ge upp. Takläggare är dock ett relativt vanligt jobb inom byggbranschen, men i många fall underskattas takläggarna och deras förmåga. Nedan går vi igenom vad det innebär att vara takläggare och vad en takläggare egentligen gör!

Att jobba som takläggare

I och med att taket på en byggnad, en fastighet, en bostad eller företagslokal är så otroligt viktig för byggnadens helhet är det jobb som takläggaren gör otroligt viktigt för både hållbarhet och trivsel. Med andra ord har takläggaren ett stort ansvar, där dennes arbete kan komma att vara avgörande för byggnadens framtida konstruktion.

En takläggares jobb ska inte underskattas, för det ser ofta väldigt mycket enklare ut än vad det faktiskt är!De allra flesta takfirmor som erbjuder tjänster av takläggare erbjuder också plåtslagning och olika typer av arbeten som hör till takets helhet, där de alltså inte bara sysslar med själva takläggningen utan där de också kan hjälpa till med renoveringen och underhållet under året.

En takläggares uppgifter och bredd av kunskap kan såklart variera från olika firmor och olika städer, men i de allra flesta fall kan du få hjälp med samma typ av takläggning och underhåll oavsett om det gäller takläggare i Borlänge, takläggare i Falun eller takläggare i Ludvika. En takfirma riktar ofta in sig med sina tjänster på en viss stad eller en viss kommun, så som takläggare i Dalarna.

Vad gör en takläggare?

Som sagt så kan utbudet av tjänster, bredd av kunskap och olika erbjudanden variera beroende på vilken takfirma du anlitar, där både stad och specifika expertisområden kan vara avgörande. Däremot är det vanligast att takläggning går till på ungefär samma sätt oavsett var du befinner dig och vem du anlitar, där det brukar se ut något sånt här:

 1. Du kontaktar valfri takfirma för att få hjälp
 2. De ber dig beskriva ditt ärende, dina behov och dina önskemål, där de i många fall också ber om att få besöka ditt hus/ din byggnad för att inspektera
 3. Efter besöket sammanställer takfirman en offert baserat på byggnadens förutsättningar och dina behov/ önskemål. Offerten innehåller kostnadsförslag, alla nödvändiga detaljer, förslag på tillägg samt tidsplanering
 4. Du väljer att ta offerten och gå vidare med företaget, eller så avbryter du och gör samma sak med en annan takfirma för att få ett bättre förslag. Det är ditt ansvar att kontakta en takläggare i Dalarna eller någon annan stad för att gå vidare med ditt projekt.
 5. Den takfirma du fått en passande offert från och som du därmed valt sätter sen igång med planering av arbetet. Detta ska ingå i tidsplanering och budget.
 6. Företaget besöker platsen och gör nödvändigt förarbete/ förberedelser som behövs för att sätta igång (inte alltid behövligt). Därefter påbörjas det riktiga arbetet under bestämda förutsättningar, där de ansvarar för allt som krävs för att få ett bra resultat.
 7. När arbetet är färdigt ska takfirman städa undan och packa ihop sina saker, för att sen tacka för sig. Beroende på vilken typ av takläggning du är i behov av kan just arbetsprocessen och de olika stegen se lite olika ut!

Är det nödvändigt att dränera husgrunden?

Ni som tidigare ägt ett hus eller som äger ett hus idag har förmodligen koll på att husgrunden i vissa fall kan behöva dräneras, och därmed även är medvetna om vad dränering i Södermanland innebär och varför det ska göras. Däremot är det inte så vanligt att man har koll på det här om man själv inte bor i hus. Kanske känns det ointressant, irrelevant eller inte nödvändigt, men faktum är att det verkligen kan vara nödvändigt och därmed något som alla i alla fall bör veta om. För att underlätta har vi tagit fram de främsta anledningarna till varför det kan vara nödvändigt att dränera husgrunden, samt om det är värt det!

Måste jag dränera min husgrund?

Beroende på hur ditt hus ser ut, hur marken runt omkring är, och vad du ska/ vill använda din källare till så kan en dränering vara olika viktig. Det vill säga, det finns ingen som säger att du måste dränera din husgrund, men beroende på din situation och ditt hus så kan det vara nödvändigt.

Om källaren exempelvis bara ska användas som förvaring är det inte alltid helt nödvändigt, men om ni å andra sidan upplever fuktskador och vill att er källare ska vara isolerad och torr så krävs det en dränering. Det här kan även påverka eller gälla ett enskilt avlopp, som även det kan vara avgörande.

Tecken på att en dränering är nödvändig

Här har ni de främsta tecken på att en dränering bör göras:

 • Källaren är fuktig
 • Det läcker vatten in från väggarna eller golvet, väggarna/ golv är fuktiga
 • Fuktskador eller mögel
 • Ofräsch/ unken/ udda doft
 • Det är svårt att andas i källaren
 • Färg/ puts börjar lossna från väggarna

Med andra ord finns det ett flertal fall då det kan vara nödvändigt att göra en dränering av husgrunden, speciellt om ni upplever ett problem med mycket fukt eller om ni vill att källaren ska hålla sig torr och behaglig.

Vanligaste orsakerna vid fuktproblem

För att ni ska förstå varför dessa typer av problem med fukt och fuktskador uppstår har vi även listat de vanligaste orsakerna:

 • Avsaknad av isolering eller om isoleringen är dålig
 • Dränering som är dåligt gjord och inte funkar som det ska
 • Huset ligger vid eller nära ett berg
 • Lutningen för dränering/ vattenledande rör är fel

För att åtgärda de här problemen krävs det alltså oftast att man går in igen och gör en ordentlig och korrekt utförd dränering, antingen på egen hand om du känner att du har koll på hur det ska gå till eller genom att anlita en expert. Det finns många företag som sysslar med dräneringar av olika typer, och som kan hjälpa er då ni upplever problem med fukt!

Gummitillverkning

Gummi är ett mycket mångsidigt material som kan vara både hårt och mjukt. Gummi är framförallt kanske känt för att vara elastiskt och det används i många produkter som kräver sådana egenskaper, till exempel gummisnoddar. Du som är intresserad av gummitillverkning bör kontakta en tillverkare för att få veta mer.

Gummi framställs på två olika sätt. Det kan utvinnas från gummiträdet som växer på många platser i världen, till exempel i Malaysia, men det kan även tillverkas i en fabrik. När gummitillverkning sker i en fabrik så tillverkas så kallat syntetiskt gummi. Ett gummiträd har en ekonomisk livslängd på strax över 30 år. Under de första 7 åren så växer trädet så det innebär att trädet kan tappas på sav under 25 års tid. När trädet tappas så beskärs trädets bark och saven samlas upp i behållare som man fäster på trädet. Gummiträden har sitt ursprung i Sydamerika men under 1800-talet så planterade träden ut på många olika ställen i världen, framförallt i de brittiska kolonierna. Gummitillverkning av naturgummi är fortfarande en betydande marknad i flera länder i Asien men den största delen av all gummitillverkning är fortfarande syntetisk. Priset på gummi styrs till stor del av priset på olja. De viktigaste råvarumarknaderna för naturgummi är idag bland annat Indien, Indonesien, Malaysia och Thailand.

Ett elastiskt material

Gummi har många goda egenskaper och kan användas till mycket. Vid gummitillverkning så tillsätts olika ämnen som gör att gummit får de egenskaper som önskas. Industriell gummitillverkning är en stor marknad och gummi återfinns i många olika produkter den mest självklara är kanske bildäck. Gummi är beständigt, det tål temperaturväxlingar och det tål väder och vind och UV-strålning. Gummi är stötdämpande och isolerande. Vid gummitillverkning så kan gummit göras både hårt och mjukt och gummimaterial kan därför användas till många olika produkter. Vid gummitillverkning så vulkaniseras gummit, det är en process där svavel används som gör att molekylkedjorna tvärbinds, något som gör materialet stabilt och beständigt. Gummi passar till produkter där elastiska egenskaper krävs. Du kanske vill att din produkt ska klara att deformeras för att sedan återfå sin ursprungsform? Eller att din produkt ska dämpa vibrationer eller återge impulser? Beskriv vilka egenskaper din produkt kräver när du kontaktar ett företag som sysslar med gummitillverkning.

Konstruktionsritningar till drömhuset

När drömhuset ska byggas är det mycket att tänka på. De flesta byggen kräver konstruktionsritningar för det tekniska samrådet med kommunen och för att byggnaden ska bli korrekt uppförs och vara säker. Här kommer några råd på vägen till dig som behöver konstruktionsritningar för ditt byggprojekt.

Konstruktionsritningar, eller K-ritningar som de också brukar kallas, beskriver hur en byggnad är konstruerad på detaljnivå. Du behöver konstruktionsritningar när du har ett så kallat tekniskt samråd med din kommun. Dessa ritningar visar att ditt bygge följer konstruktionsreglerna. Reglerna är till för att säkerställa att ditt bygge är säkert. Konstruktionsritningar visar till exempel dimensionerna på balkar och väggar. Detta måste göras av en konstruktör som vet hur en byggnad ska konstrueras, om inte dimensionerna stämmer kan det sluta illa, ditt bygge kanske inte håller om det konstrueras fel. En annan faktor när det gäller konstruktionsritningar är den kostnadsmässiga. Byggnadsmaterial är dyrt och du vill undvika att överdimensionera för att spara pengar. En konstruktör vet vilka dimensioner som krävs för ditt bygge.

Skillnad på olika typer av konstruktionsritningar

När du söker bygglov eller ansöker om bygganmälan så kräver din kommun konstruktionsritningar. Det är vid det tekniska samrådet som konstruktionsritningar krävs. Konstruktionsritningar ska följa Boverkets konstruktionsregler, ESK samt de regler som finns inom EU, de så kallade eurokoderna. Dessa regler finns till för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven när det gäller beständighet, stadga och bärförmåga. Om dessa saker brister kan konsekvenserna bli allvarliga. I värsta fall kan byggnaden rasa eller deformeras, något som kan leda till omfattande skador. När du ansöker om bygglov krävs enbart bygglovsritningar, men dessa är inte lika omfattande som konstruktionsritningar och därför skiljer sig även priset för dessa olika typer av ritningar. När en byggnad ska uppföras så är det viktigt med ett gott samarbete mellan arkitekt och konstruktör för att uppnå bästa resultat. De saker en konstruktör räknar på när hen upprättar konstruktionsritningar är saker som egenvikt, vindlaster, snölaster, temperatur och det som kallas mänskliga faktorer. Det krävs en fackman eftersom det är många saker att ta hänsyn till och därför är konstruktionsritningar kostsammare än andra ritningar.

Hyllor

Trött på att det alltid ligger saker huller och buller hemma? Kanske är middagsbordet ständigt täckt av tidningar, ljusstakar och annat krafs? Varför inte investera i snygga hyllor? Hyllor finns i alla möjliga designer och hjälper dig få ordning och reda hemma. Dessutom är hyllor oftast mycket platsbesparande då många av hemmets väggar inte utnyttjas på något smart sätt. En hylla behöver dessutom inte se rörig och tråkig ut utan kan definitivt bli en vacker inredningsdetalj. Sätt upp stora hyllsystem och täck för vissa delar med skåp eller lådor. IKEA erbjuder flera typer av hyllsystem som skulle kunna passa bra. Du kan även skapa en mer ordnad stil genom att förvara vissa av sakerna i snygga förvaringsboxar.

Extra finesser

En stor vägghylla kan bli otroligt dekorativ, särskilt om du installerar belysning i varje hyllplan. Du kan dels sätta upp riktade taklampor ovanför hyllan, men även belysningsslingor som integreras. Om du vanligtvis brukade lägga böcker, kontroller, plånbok och vaser på köksbänken eller rentav ställa saker på golvet, kommer du snart se enorm skillnad genom att hänga upp en hylla. Du behöver naturligtvis inte sätta upp en stor hyllvägg. Det kan räcka med en nättare och mindre hylla i hallen för att kunna förvara dina nycklar, din plånbok och liknande där. Skaffa gärna snygg förvaring också, idag finns det fina glasburkar med lock och liknande.

Om du har skafferi hemma och behöver mer plats kan det även vara praktisk att sätta upp vinhyllor. De är naturligtvis bra för att få in mer viner, men du kan även förvara glasburkar med råvaror i på ett praktiskt och platsbesparande sätt. Vill du inte borra i väggen? Ingen fara. Du kan hitta stora och små hyllor som står på golvet eller som hängs upp i taket.

Spara utrymme på kontoret

Har du ett eget hemmakontor? Eller kanske en hörna där du gillar att pyssla? Det finns riktigt smarta hyllor för hörn. Med dessa kan du utnyttja tråkiga hörn som bara samlar damm. Ställ hörnhyllan i närhet till skrivbordet så kan du förvara saker som pennor och andra kontorsprylar som du enkelt kan nå därifrån. Tips för hur man inreder med hyllor finns här.

Därför ska du skaffa en säkerhetsdörr

Har det blivit dags att byta ytterdörr? I så fall finns många anledningar till varför du ska välja en så kallad säkerhetsdörr istället för en vanlig. Den fyller nämligen flera olika säkerhetsfunktioner – bland annat genom att även den mest erfarna inbrottstjuven väljer att ge upp innan han ens har börjat. Nedan kan du läsa om fler fördelar med den här typen av dörrar.

Inbrottstjuven går förbi

Inbrott i hus och hem blir allt mer vanligt och vem som helst kan drabbas. En vanlig dörr med ett vanligt lås är ingen större konst för en inbrottstjuv att dyrka upp. Med en säkerhetsdörr förändras dock detta och enligt flera före detta tjuvar själva så är det mycket svårare att ta sig in igenom en säkerhetsdörr.

Det kanske går men det tar tid och är det något en inbrottstjuv inte har så är det gott om tid. Ska man göra ett inbrott vill man att det ska gå snabbt för att minimera risken med att bli upptäckt. Ser tjuven att det är en säkerhetsdörr är chansen faktiskt stor att han eller hon går sin väg utan att ens försöka ta sig in.

Det är säkert med en bra säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är inte bara säker för att den är svår för en inbrottstjuv att ta sig in, den är också brandsäker. Både rök och eld stängs ute mycket mer effektivt än vad en vanlig dörr klarar av vilket såklart är en stor fördel för den som bor i lägenhet. Även ljud stängs ute på ett effektivt sätt, så att bli störd av grannarnas spring upp och ned i trappuppgången kommer att vara ett minne blott.

Säkerhetsdörrar finns i många olika utföranden

Kanske tänker du att om du väljer en säkerhetsdörr behöver du gör avkall på utseendet. Så behöver det inte alls vara, utan dessa säkerhetsdörrar finns i flera olika utföranden och modeller. Det finns en som passar på sekelskiftesvillan lika väl som i en modernare trappuppgång och man kan välja både färg och form själv.

Tidigare säkerhetsdörrar må ha sett tråkiga ut men i dagens sortiment står design i fokus precis som med vilken dörr som helst. Här får du alltså inte bara en säker dörr utan också en snygg sådan, som skyddar mot både obehöriga personer men också mot brand och ljud.

Renoveringsarbete och installation av dammsugare

För större lokaler är en centraldammsugare ett givet val för att städa och hålla rent, så som skolor, kontor, hotell, industrilokaler, äldreboenden och andra offentliga och kommersiella miljöer. Centraldammsugaren är smidig, eftersom den bara behöver installeras på en plats i hela lokalen, vartill slangar och rör är anslutna som sitter i olika rum och delar av byggnaden. När man ska installera en centraldammsugare tar man hjälp av experter. Först får man beskriva sina behov och sedan hjälper företaget till att planera och installera rätt lösning för just er. De projekterar och ritar en anläggning utifrån era behov och installerar den sedan. När du köper ett centraldammsugarsystem brukar det komma med 25 års garanti.

Centraldammsugare för hotell

På ett hotell är det extra viktigt att det är rent och fint, så att gästerna är nöjda med sin upplevelse. Det gäller alla områden från hotellrummet inklusive badrum, till korridorer och hissar, till matsal, entré och kök. Nivån på renligheten är ofta något av det första en hotellgäst lägger märke till och som kommer med i recensionen av gästens recension av sin vistelse på hotellet. Ekonomiskt sett är en centraldammsugare den allra bästa lösningen för ett hotell. Studier har visat att en installation av centraldammsugare på hotell lett till rationaliseringar på 35 %. Dessutom leder det till en bättre och mer trivsam arbetsmiljö för personalen med reducerade mängder damm i luften, bättre ergonomiskt utformad utrustning. Centraldammsugare är därtill mycket skonsammare mot dörrposter, trösklar och inredning än vad en vanlig dammsugare är.

Skolor och kontor

Det blir allt vanligare med textilklädda golvytor i skolor och kontorsmiljöer, då dessa minskar ljudnivåerna och binder damm i mattan. Centraldammsugare har visat sig vara den mest effektiva metoden för att göra rent golvtextilier. Därtill är centraldammsugare väldigt tysta och smidiga att använda, vilket gör det möjligt för lokalvårdare att städa under skol-och kontorstid, det vill säga även när personal och elever behöver lugn och ro.

Industrilokaler och lantbruk

I Industrilokaler kan centraldammsugare hjälpa till att spara in på material och kostnader, genom att erbjuda effektivt underhåll och städning anpassade och i anslutning till produktionslinjer, maskiner, stallar och verkstäder. Genom att effektivisera städning i sin verksamhet så kan man både frigöra dyrbar arbetstid och förhöja kvalitén på sina produkter.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén