För den som renoverar hemma

Månad: april 2021

Vad bör en övervakningskamera ha för funktioner?

Att skaffa en övervakningskamera är populärt hos dem som vill känna sig lite extra trygga i hemmet. Det har en avskräckande effekt mot ovälkomna gäster, och gör det möjligt att – från en annan plats – titta på vad som sker i hemmet genom en smartphone.

En övervakningskamera bör ha ett antal egenskaper. Visst är det något subjektivt, men det som listas nedan är nog något som de allra flesta kan skriva under på att en övervakningskamera bör ha.

  • Mörkerseende
  • Möjlighet till tvåvägssamtal
  • Inbyggd siren

Mörkerseende kamera

Mörkerseende är nödvändigt för att kunna fånga det som sker på natten. På våra breddgrader är det dessutom mörkt stora delar av dagen under vinterhalvåret, vilket gör det än viktigare här. Mörkerseende är inte lika viktigt om starka spotlights kommer med kameran. Å andra sidan finns det gott om alternativ som erbjuder båda – och det behöver kosta särskilt mycket extra ha både spotlights och gott mörkerseende.

Möjlighet till tvåvägssamtal i en övervakningskamera

En smidig funktion som många uppskattar är den att kunna prata med människor som befinner sig i närheten av kameran. Den första tanken är kanske att prata med tjuvar på det här viset och be dem hålla sig borta. Det är visserligen fullt möjligt att göra – men desto mer praktiskt är det att till exempel kunna säga till en vän att du kommer hem lite senare, eller be ett postbud att ställa ett paket på en plats du anvisar.

Inbyggd siren i övervakningskamera

Många moderna övervakningskameror har inbyggda sirener som kan avlösas från mobilen. I en nödsituation kan det här vara avgörande för hur utgången blir. Ett högt ljudande larm fungerar naturligtvis mycket bra för att skrämma bort ovälkomna gäster. Förvisso kan man själv låta (givet att möjligheten till tvåvägskommunikation finns), men det låter inte lika högt som sirenerna, som ofta ligger kring 100 dB eller över.

En användarvänlig mobilapp

Kvaliteten på apparna varierar en del mellan olika tillverkare. En bra app bör vara enkel att använda, och göra det intuitivt att navigera till de olika funktionerna. I en nödsituation är det viktigt att snabbt kunna navigera dit du önskar – till exempel till knappen för att aktivera sirenen i din övervakningskamera.

Bra trädgårdsdesign höjer värdet på din fastighet

Har du uppfattningen att professionellt utförd trädgårdsdesign behöver kosta skjortan? I sådana fall trodde du fel! Det finns förvisso vissa som tycker det är helt onödigt att designa trädgården. Men lika många inser detta arbete tillför fastigheten. Och likt fallet är med andra investeringar som du kan göra bör en trädgårdsdesign utföras med stor omsorg.

Arbetet kan till en början kännas överväldigande, men så fort projektet är slutfört kommer du inse att det har varit väl värt det. Din trädgård och fastighet får ett nytt och fräscht utseende. Dessutom kan du genom att designa trädgården maximera nyttan med din utemiljön. Det handlar inte bara om estetik, utan som vi belyser nedan ligger värdet betydligt djupare än så.

Fördelarna med professionell trädgårdsdesign

Det finns flera fördelar med att låta en professionell trädgårdsdesigner göra underverk med din trädgård. Några av fördelarna med sådan trädgårdsdesign är att:

  • Du kan knyta an till naturen och sammanbinda den med din trädgård.
  • Du får möjlighet att skydda det naturliga vildlivet.
  • Din livskvalitet kan förbättras.
  • Oanvända ytor kan omvandlas till mer funktionella sådana.
  • Du kan skapa ett område som är särskilt avsett för samkväm.
  • Värdet på din fastighet kan öka till följd av din nya trädgårdsdesign.

Arbeta tillsammans med omgivningen snarare än mot den

Det finns en vanföreställning om att det omgivande landskapet påverkas negativt i samband med verkställandet av en omfattande trädgårdsdesign. Så är dock inte fallet utan du kan snarare arbeta tillsammans med dina omgivningar snarare än mot dessa. Och den övergripande kostnaden för projektet behöver inte heller hålla dig tillbaka från att göra om i trädgården.

Det kan förvisso kännas obekvämt att behöva prata om en budget i form av kronor och ören. Men genom att sätta ett belopp för hur mycket din nya trädgårdsdesign får kosta kan du ge din designer ett hum om den ekonomiska begränsningen. Med uppsatta ramar som begränsar omfattningen av designen kan hen sedan skrida till verket med ett tydligt riktmärke.

Så länge som arbetet ryms inom din budget kommer det att gynna dig på flertalet olika sätt. Om inte annat kan du alltid ta in en förutsättningslös offert och få en känsla för huruvida det känns rätt eller ej!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén