Att skaffa en övervakningskamera är populärt hos dem som vill känna sig lite extra trygga i hemmet. Det har en avskräckande effekt mot ovälkomna gäster, och gör det möjligt att – från en annan plats – titta på vad som sker i hemmet genom en smartphone.

En övervakningskamera bör ha ett antal egenskaper. Visst är det något subjektivt, men det som listas nedan är nog något som de allra flesta kan skriva under på att en övervakningskamera bör ha.

  • Mörkerseende
  • Möjlighet till tvåvägssamtal
  • Inbyggd siren

Mörkerseende kamera

Mörkerseende är nödvändigt för att kunna fånga det som sker på natten. På våra breddgrader är det dessutom mörkt stora delar av dagen under vinterhalvåret, vilket gör det än viktigare här. Mörkerseende är inte lika viktigt om starka spotlights kommer med kameran. Å andra sidan finns det gott om alternativ som erbjuder båda – och det behöver kosta särskilt mycket extra ha både spotlights och gott mörkerseende.

Möjlighet till tvåvägssamtal i en övervakningskamera

En smidig funktion som många uppskattar är den att kunna prata med människor som befinner sig i närheten av kameran. Den första tanken är kanske att prata med tjuvar på det här viset och be dem hålla sig borta. Det är visserligen fullt möjligt att göra – men desto mer praktiskt är det att till exempel kunna säga till en vän att du kommer hem lite senare, eller be ett postbud att ställa ett paket på en plats du anvisar.

Inbyggd siren i övervakningskamera

Många moderna övervakningskameror har inbyggda sirener som kan avlösas från mobilen. I en nödsituation kan det här vara avgörande för hur utgången blir. Ett högt ljudande larm fungerar naturligtvis mycket bra för att skrämma bort ovälkomna gäster. Förvisso kan man själv låta (givet att möjligheten till tvåvägskommunikation finns), men det låter inte lika högt som sirenerna, som ofta ligger kring 100 dB eller över.

En användarvänlig mobilapp

Kvaliteten på apparna varierar en del mellan olika tillverkare. En bra app bör vara enkel att använda, och göra det intuitivt att navigera till de olika funktionerna. I en nödsituation är det viktigt att snabbt kunna navigera dit du önskar – till exempel till knappen för att aktivera sirenen i din övervakningskamera.