De allra flesta är bekanta med vad ett fritidshus är. Det är ett mindre hus som ofta är mellan 40 och 100 kvadratmeter stort. Dessa byggnader används främst som hus att på i på just fritiden. Möjligheten finns dock att bo i en sådan fastighet permanent om du så önskar.

Fritidshus har både fördelar och nackdelar

Att använda ett fritidshus som åretruntboende har förstås både för- och nackdelar. För att ge dig en bättre insikt i dessa kommer vi belysa såväl fördelarna som nackdelarna med denna typ av boende.

Fördelarna med fritidshus som åretruntboende:

  • Beroende på läge kan du komma väldigt nära naturen.
  • Det är vanligtvis mycket mer prisvärt att bygga ett fritidshus än en vanlig villa.
  • När du väl har huset på plats är det ofta billigare att bygga vidare på det än att köpa en villa.
  • Skulle du välja att göra en utbyggnad till ditt fritidshus ökar värdet på huset.

Nackdelarna med fritidshus som åretruntboende:

  • Långt ifrån alla fritidshus är anslutna till det kommunala vattensystemet. Om du i efterhand behöver installera en toalett behöver du först kontrollera att du har tillåtelse att göra detta. Ska du använda huset som ett åretruntboende bör du ha tillgång till värme, vatten, toalett och dusch.
  • På samma sätt som närheten till naturen kan vara ett stort plus för vissa är det även till nackdel för andra. Om du väljer att bygga ett fritidshus på landsbygden får du räkna med längre pendlingstid och större avstånd till affärer, skolor och samhällsfunktioner.

Andra faktorer att ta i beaktande

Idag är det möjligt att köpa ett nyckelfärdig hus och få det levererat till tomten. Det gör att det inte nödvändigtvis behöver skilja sig särskilt mycket åt från andra slags nybyggen. Men det finns även vissa andra faktorer som du bör ta i beaktande om du väljer att förvandla ditt semesterboende till ett permanent boende där du bor året runt:

  • Bredbandstäckningen är i regel inte lika god på landsbygden som i större tätorter och städer.
  • Ett nytt fritidshus behöver generellt sett inte tilläggsisoleras. Men köper du ett äldre sådant kan du behöva göra detta för att minska risken för fuktskador och mögel.