Om du har en egen brunn som du hämtar ditt dricksvatten från bör du på en regelbunden basis ta vattenprov. Ett sådant prov visar om det finns bakterier eller andra mikroorganismer i vattnet. Det påvisar också om det är lämpligt eller inte att använda som dricksvatten utifrån dess kemiska egenskaper. Du kan ha problem med vattnet utan att du märker av det, till exempel smak, färg och/eller lukt. Kvaliteten på vattnet ändras också med tiden. Det är därför viktigt att en analys av vattnet, så kallat vattenprov, tas.

Så hur ofta ska ett vattenprov vid egen brunn egentligen tas? Livsmedelsverket rekommenderar att du gör ett prov på vattnet minst vart tredje år. Om du upplever problem eller har gjort det tidigare så bör du ta ett prov oftare än så. Om vattentäkten har mer än två fastigheter anslutna till sig bör man istället ta vattenprov minst en gång per år. Om du har köpt en ny fastighet bör du också låta testa vattnet för att undersöka dess kvalitet, förutsatt att ett sådant test inte nyligen har gjorts.

Fördelar med att ta vattenprov

Det finns flera olika fördelar med att ta vattenprov, varav nedanstående är några av dessa:

  • Ger dig sinnesro. Du får veta om det är något fel med vattnet och kvaliteten eller om det så inte är fallet. Sedan kan du ta itu med eventuella problem eller bara slappna av om vattnet var utmärkt.
  • Kan vara svårt att hitta föroreningar. Det är svårt att försöka testa vattnet själv eftersom det finns många olika parametrar som ska testas. Genom att låta få vattnet testat vet du att en omfattande analys enligt Livsmedelsverkets rekommendationer har gjorts.
  • Insikt i eventuella hälsoproblem. Föroreningar i vattnet kan ligga bakom hälsoproblem hos människor och djur. Det kan till exempel handla om problem med huden som utslag, torrhet eller klåda, eller problem med hårbotten. Ett förorenat vatten som du använder i duschen kan då vara problemet. Genom ett vattenprov kommer du att få denna information och kan också åtgärda vid eventuella föroreningar.

Om vattenprovet visar att vattnet är olämpligt finns det flera olika åtgärder att vidta.