Det här med bygglov kan ofta kännas förvirrande och kan behövas i dom fall där en byggnad ändras avsevärt. Att sätta upp solceller förändrar ju byggnadens utseende och egenskaper och en vanlig fråga är om det behövs bygglov för att utföra en sådan installation eller inte. Reglerna har ändrats fram och tillbaka och har skilt sig mellan olika kommuner men idag är det ganska enkelt att läsa sig till vad som egentligen gäller.

Bygglov för solceller – vad gäller?

Bygglov solcellerGenerellt behövs inget bygglov för att installera solceller men det finns vissa undantag. Bygglovsbefrielsen gäller för det första utanför detaljplanerade områden så bor man i ett område med detaljplan kan det finnas anledning att läsa på innan man sätter igång. Här finns vissa bestämmelser, även om bygglovsplikten slopades 2018.

För att installationen ska vara bygglovsbefriad inom ett detaljplanerat område krävs att:

  • Panelerna monteras utanpå byggnadens fasadbeklädning/täckningsmaterial
  • Panelerna ska följa byggnadens form

Däremot finns det fall där det krävs bygglov för att sätta upp solcellspaneler men det gäller endast för installationer på byggnader inom väldigt speciella områden. Till dessa områden räknas sådana som är historiskt värdefulla och kulturhistoriska områden. Det kan även behövas bygglov för solceller om det finns en konstnärlig eller miljömässig synpunkt att ta hänsyn till. För områden som är av riksintresse för totalförsvaret behövs också bygglov för installation av solceller. Kort och gott kan man säga att dom allra flesta är undantagna från bygglov när det kommer till montering och installation av solcellspaneler – men att det finns enstaka fall i särskilda områden då det kommer att behövas.

Om du känner dig osäker

Planerar du att installera solceller men känner dig osäker på om det behövs bygglov eller inte är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Genom att kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun kan du få rådgivning i ärendet och kan säkert veta om det är fritt fram eller inte. Även om ett bygglov inte behövs i det område där du bor så kan istället en bygglovsanmälan behöva göras innan bygget påbörjas. Detta gäller till exempel i dom fall där den nya anläggningen kan komma att påverka byggnadens bärande konstruktion.

En bygganmälan kan även behövas om byggnadens brandskydd kommer att påverkas. Här finns inte direkt några konkreta riktlinjer att gå efter, så som en detaljplan, utan varje enskilt fall måste bedömas för sig.