Både inför, under och efter en relining bör besiktning ske av ett oberoende företag. Med andra ord bör det ske av ett annat företag än det som utför själva hantverket. Nedan förklaras vad det innebär samt hur rätt företag kan väljas för relining besiktning i Göteborg.

Vad innebär relining besiktning?

Vid relining finns behov av besiktning vid tre tillfällen.

 1. Inför – Behövs relining, stambyte eller inget av dessa?
  Med en enkel undersökning går det att avgöra stammarnas kvalité och därmed vilken åtgärd som kan behöva genomföras. Stambyte är det absolut största projektet medan en stamspolning sker betydligt snabbare och billigare.
 2. Under – För att följa upp projektet
  Nästa steg är att arbetsprocessen följs. Detta för att företaget ska säkerställa sig om att renoveringen sker helt korrekt. Skulle ett fel uppfattas går det lättare att åtgärda det under processens gång än efteråt.
 3. Efter – Besiktning och dokumentering
  Sista steget är att besikta och dokumentera det slutgiltiga resultatet. Därmed har även ägaren till fastigheten bevis på vilket arbete som utförts.

Välja företag för besiktning av relining i Göteborg

 • Bara besiktning – eller projektledning hela vägen
  Det som främst skiljer sig mellan företagen i Göteborg är hur omfattande service de erbjuder. En del erbjuder enbart besiktning vilket beställs som ett fristående uppdrag. Det kan vara inför att relining ska genomföras, under själva arbetet för att se att det skett korrekt eller efteråt för att dokumentera arbetet.

  Andra företag erbjuder ”fullservice”. Det innebär att de kan undersöka vad som behöver göras, skapa underlag för offerter, kontakta flera entreprenörer i Göteborg, presentera olika alternativ och sedan vara med under hela processen. Detta med allt från kommunikation och planering till undersökning och besiktning. Det enda de inte gör är alltså själva hantverket, relining.

 • BRIF
  Generellt ger en branschanslutning en ökad trygghet. De flesta större företag i Göteborg, inom denna bransch, är även ansluten till BRIF. En nationell intresseorganisation som både ger företagen, och dess kunder, en ökad trygghet via arbetsmetoder, förhållningssätt och information. Det finns alltså en stor fördel att välja en branschansluten entreprenör.
 • Priset
  Vad kostar besiktning vid relining? Det är få fastighetsägare som har en känsla för vad som är billigt och vad som är dyrt. Enklaste sättet att förstå detta är att ta in offerter från flera företag i Göteborg. På detta sätt skapas en tydlig prisbild. Sedan behöver självklart inte billigast vara bäst.