Olika slags sandprodukter kan användas vid olika tillfällen eller platser till exempel om det är halt utomhus och du inte vill halka eller när du blandar murbruk. Sandlådesand, det vill säga sand för barnens sandlåda, är en sådan produkt och kan ibland också kallas för dagis- eller baksand eftersom barnen kan använda den till just […]