För den som renoverar hemma

Månad: februari 2020

Gummitillverkning

Gummi är ett mycket mångsidigt material som kan vara både hårt och mjukt. Gummi är framförallt kanske känt för att vara elastiskt och det används i många produkter som kräver sådana egenskaper, till exempel gummisnoddar. Du som är intresserad av gummitillverkning bör kontakta en tillverkare för att få veta mer.

Gummi framställs på två olika sätt. Det kan utvinnas från gummiträdet som växer på många platser i världen, till exempel i Malaysia, men det kan även tillverkas i en fabrik. När gummitillverkning sker i en fabrik så tillverkas så kallat syntetiskt gummi. Ett gummiträd har en ekonomisk livslängd på strax över 30 år. Under de första 7 åren så växer trädet så det innebär att trädet kan tappas på sav under 25 års tid. När trädet tappas så beskärs trädets bark och saven samlas upp i behållare som man fäster på trädet. Gummiträden har sitt ursprung i Sydamerika men under 1800-talet så planterade träden ut på många olika ställen i världen, framförallt i de brittiska kolonierna. Gummitillverkning av naturgummi är fortfarande en betydande marknad i flera länder i Asien men den största delen av all gummitillverkning är fortfarande syntetisk. Priset på gummi styrs till stor del av priset på olja. De viktigaste råvarumarknaderna för naturgummi är idag bland annat Indien, Indonesien, Malaysia och Thailand.

Ett elastiskt material

Gummi har många goda egenskaper och kan användas till mycket. Vid gummitillverkning så tillsätts olika ämnen som gör att gummit får de egenskaper som önskas. Industriell gummitillverkning är en stor marknad och gummi återfinns i många olika produkter den mest självklara är kanske bildäck. Gummi är beständigt, det tål temperaturväxlingar och det tål väder och vind och UV-strålning. Gummi är stötdämpande och isolerande. Vid gummitillverkning så kan gummit göras både hårt och mjukt och gummimaterial kan därför användas till många olika produkter. Vid gummitillverkning så vulkaniseras gummit, det är en process där svavel används som gör att molekylkedjorna tvärbinds, något som gör materialet stabilt och beständigt. Gummi passar till produkter där elastiska egenskaper krävs. Du kanske vill att din produkt ska klara att deformeras för att sedan återfå sin ursprungsform? Eller att din produkt ska dämpa vibrationer eller återge impulser? Beskriv vilka egenskaper din produkt kräver när du kontaktar ett företag som sysslar med gummitillverkning.

Konstruktionsritningar till drömhuset

När drömhuset ska byggas är det mycket att tänka på. De flesta byggen kräver konstruktionsritningar för det tekniska samrådet med kommunen och för att byggnaden ska bli korrekt uppförs och vara säker. Här kommer några råd på vägen till dig som behöver konstruktionsritningar för ditt byggprojekt.

Konstruktionsritningar, eller K-ritningar som de också brukar kallas, beskriver hur en byggnad är konstruerad på detaljnivå. Du behöver konstruktionsritningar när du har ett så kallat tekniskt samråd med din kommun. Dessa ritningar visar att ditt bygge följer konstruktionsreglerna. Reglerna är till för att säkerställa att ditt bygge är säkert. Konstruktionsritningar visar till exempel dimensionerna på balkar och väggar. Detta måste göras av en konstruktör som vet hur en byggnad ska konstrueras, om inte dimensionerna stämmer kan det sluta illa, ditt bygge kanske inte håller om det konstrueras fel. En annan faktor när det gäller konstruktionsritningar är den kostnadsmässiga. Byggnadsmaterial är dyrt och du vill undvika att överdimensionera för att spara pengar. En konstruktör vet vilka dimensioner som krävs för ditt bygge.

Skillnad på olika typer av konstruktionsritningar

När du söker bygglov eller ansöker om bygganmälan så kräver din kommun konstruktionsritningar. Det är vid det tekniska samrådet som konstruktionsritningar krävs. Konstruktionsritningar ska följa Boverkets konstruktionsregler, ESK samt de regler som finns inom EU, de så kallade eurokoderna. Dessa regler finns till för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven när det gäller beständighet, stadga och bärförmåga. Om dessa saker brister kan konsekvenserna bli allvarliga. I värsta fall kan byggnaden rasa eller deformeras, något som kan leda till omfattande skador. När du ansöker om bygglov krävs enbart bygglovsritningar, men dessa är inte lika omfattande som konstruktionsritningar och därför skiljer sig även priset för dessa olika typer av ritningar. När en byggnad ska uppföras så är det viktigt med ett gott samarbete mellan arkitekt och konstruktör för att uppnå bästa resultat. De saker en konstruktör räknar på när hen upprättar konstruktionsritningar är saker som egenvikt, vindlaster, snölaster, temperatur och det som kallas mänskliga faktorer. Det krävs en fackman eftersom det är många saker att ta hänsyn till och därför är konstruktionsritningar kostsammare än andra ritningar.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén