Byggrutin

För den som renoverar hemma

Om bygganvisningar.se

Om bygganvisningar.se

Bygganvisningar.se är en hemsida som handlar om god planering inför framförallt nybyggnationer. I den här texten kan du läsa mer om webbplatsen och vad du kan hitta där.

Attackera problem inom byggnationer enligt Bygganvisningar.se

På startsidan finns en punktlista för hur man kan ”attackera” ett byggprojekt:

 • Kostnadsberäkningar. Den första punkten Bygganvisningar.se tar upp är budgeten. Först ges rådet att sammanställa alla kostnader som kan tillkomma under projektet. Det kan till exempel handla om byggmaterial och hjälp från elektriker och VVS-montörer.
 • Tillstånd. På webbplatsen ponerar Webbanvisningar.se att en utbyggnad följer ett uterums mått och att inget bygglov därför krävs. Dock understryks att ett godkännande behövs. När man inte är säker på vad som gäller, råds det att alltid ta kontakt med kommunen för att ta reda på vad som bör göras.
 • Hjälp med bygget. På webbplatsen ges tipset att det är bra att börja ta in offerter så tidigt som det går i processen – om man nu ska göra det. En god idé är att kontakta så många entreprenörer som möjligt, för att kunna jämföra fler offerter och således välja det mest prisvärda erbjudandet. Det påpekas också att man bör titta på referenser. Utan referenser, kan det vara läge att ta kontakt med en annan firma istället.
 • Ett annat tips på webbplatsen är att anlita en arkitekt för att skissa upp byggritningarna. Det nämns också att man kan ta hjälp av en snickare för att skissa upp hur bygget kan se ut. Det viktiga är att ha en mall som kan användas under projektets gång.

Byggtips

På bygganvisningar.se finns också flertalet byggtips. Till exempel kan man läsa mer om att bygga containerhus och garderober.

 • Containerhus kan till exempel användas för pop-up-butiker. Containerhus har flera användningsområden, men passar kanske bäst den som tillfälligt vill sätta upp en lokal någonstans. Principen är att ta en tom container samt sätter in isolering och inredning för att få en snabb, flexibel och enkel lokal.
 • Här finns även tips på hur man bygger en garderob, och det konstateras att det är investering att göra det – i alla fall när det är platsbyggt. Här – precis som i de andra tipsen på hemsidan – ger Bygganvisningar.se tipset att vara ute i god tid och planera innan man börjar med bygget.

Vad gäller för trädfällning på egen tomt?

Får träd alltid sågas ner på den egna tomten? Både ja och nej. Utöver att vissa regler måste efterföljas finns annat att tänka på vid trädfällning.

Lagar och regler

 • Vems är marken?
  Bor du i en bostadsrätt är det till stor sannolikhet bostadsrättsföreningen som äger, eller förvaltar, marken kring bostaden. Många som bor i radhus, i bostadsrätt, har en mindre utegård. Det är då lätt att utgå från att den utegården tillhör bostaden och att trädfällning får ske. Men juridiskt är det föreningens mark. Det är även vanligt att bostadsrättsföreningar arrenderar marken från kommunen. På allmänna områden, exempelvis innergårdar, är det inte säkert att föreningen får fälla träd. Detta då det är på mark som kommunen äger. Här behöver en kontroll ske först med kommunen vad som gäller gällande förvaltning av marken.
 • Krävs marklov?
  Vid vissa större förändringar kan marklov behövas. Detta exempelvis om trädfällning sker i samband med att marknivån förändras inför att ett hus ska byggas. Enklaste sättet att kontrollera om marklov krävs är att kontakta sin kommun.

Att tänka på vid trädfällning

 • Kan trädet skada annan persons egendom?
  Står trädet nära tomtgränsen? Vad händer om trädet faller åt fel håll och hamnar på grannens gård? I värsta fall kan en felaktig trädfällning innebära stora skador på annan persons egendom. Det är generellt något som försäkringen täcker men självklart uppstår kostnad för självrisk och det är knappast något som främjar grannsämjan.
 • Kan du hantera en motorsåg på rätt sätt?
  Trädfällning får alltid utföras av en privatperson så länge som fällningen enbart sker på den egna gården. Däremot är personen alltid helt ansvarig för själva fällningen gällande säkerheten. Det krävs att man tänker både på sin egen, och omgivningens, säkerhet. Det brukar vara en fördel att vara minst två personer så att en person kan se till att det inte kommer någon i vägen. De som däremot tar betalt för fällning måste ha motorsågskort.
 • Kan hela trädet fällas på en gång?
  Är det ett mycket stort träd, eller om det står väldigt nära ett hus, kan trädfällning behöva ske i sektioner. Det betyder att en person klättrar upp i trädet och kapar ner grenar och därefter bit för bit. Delarna kan även föras ner med vinsch för ytterligare kontroll på var de hamnar.

Anlita flyttfirma från Göteborg, eller från Stockholm?

Om flyttlasset ska gå från Stockholm till Göteborg – är det då bättre att anlita en flyttfirma från den ena eller andra staden? Det beror på…

Samma sträcka oavsett hjälp

 • Från Stockholm
  Ska du flytta från Stockholm kommer firman hem till dig, packar allt och köra lasset till Göteborg. Sen åker de tillbaka. Det blir därmed en körning åt bägge hållen.
 • Från Göteborg
  Ett alternativ är att kontakta en flyttfirma i Göteborg. De kan köra med tom bil till Stockholm och sedan full bil tillbaka till Göteborg.

Det blir därmed samma sträcka som bilen behöver köras vilket möjliggör att anlita en flyttfirma från någon av dessa städer. Men det finns en skillnad…

Svårare med offert vid flyttfirma från Göteborg

En del flyttfirmor ger alltid fast pris utifrån lägenhetens storlek. De åker inte ut till kunden för att göra någon kostnadsuträkning utan ger samma pris till alla som bor i en lägenhet på en storlek av ett visst intervall. I detta fall spelar det ingen roll var de har sitt säte. Andra flyttfirmor vill alltid komma till lägenheten/huset för att göra sig en överblick över hur mycket det är innan de kan ge en offert. Att åka ända från Göteborg för att ge denna offert är knappast lönsamt – förutsatt att det inte är en väldigt stor flytt.

Stockholm – Vid extra tunga lyft eller svåra uppdrag

När en flytthjälp bokas ingår det att personalen lyfter lådor och möbler. Däremot finns alltid en gräns för hur tunga saker som kan förflyttas utan att tillkommer extrakostnad eller att speciella företag måste anlitas för dessa tunga lyft. Ska en flygel eller ett stort kassaskåp följa med i flytten behöver detta alltid anges vid offertförfrågan. En del kunder väljer att genomföra hela flytten själv men tar in hjälp enbart för dessa extra tunga lyft. I detta fall bör en flyttfirma väljas från den egna staden.

Vid fast pris kan ”alla” anlitas

Kan du få ett fast pris i offerten – utan att flyttfirman behöver komma hem till dig – kan alltså företag från både Stockholm och Göteborg anlitas. Därmed blir det ett ännu större utbud att välja på. En fördel är att välja en flyttfirma som kan ta hand alla de tjänster som önskas under flyttdagen. Detta med allt från flytt och städning till magasinering och hopmontering. Detta oavsett vilken stad de kommer från.

Hur mycket kostar det att byta fönster i Uppsala?

Att byta fönster hör till en av dom dyrare åtgärderna man kan behöva göra som husägare, tillsammans med takbyte. Gamla, otäta och skruttiga fönster behöver bytas och även om det är en dyr investering kan det istället göra att man sparar in på uppvärmningen. Men hur mycket kostar det då att byta fönster i Uppsala? Det kan variera enormt, beroende på en rad olika saker.

Byta fönster i Uppsala– hur många?

En avgörande faktor för priset när man ska byta fönster i Uppsala är såklart hur många fönster det gäller. Är det 4 stycken eller 14? Ett fönster kan kosta alltifrån ca 700 – 5000 kronor styck, alltså ett stort spann. Ju fler fönster desto dyrare blir det naturligtvis.

Val av fönster

Tvåglas-, eller treglasfönster? Energifönster eller inte? Ett fönster kan ha många olika egenskaper och man bör räkna med att kvalitet kostar lite extra. Dessutom finns fönster av olika material:

 • PVC fönster – PVC är ett slags plastmaterial och den här fönstermodellen har blivit populär på senare år. Dom kräver minimalt med underhåll och är det billigaste alternativet på marknaden, utan att för den sakens skull vara dåligt.
 • Träfönster – Träfönster är vanligt på äldre villor, där man vill bevara stilen vid fönsterbytet. Trä kräver mer underhåll, så som ommålning. Träfönster ligger i en något högre prisklass än ovan nämnda – i snitt kostar ett fönster ca 3000 kronor.
 • Aluminiumfönster – Aluminium är också ett mer eller mindre underhållsfritt material med hög resistens mot väder och vind. Aluminiumfönster är det dyraste alternativet men dom håller också en hög kvalitet.

Utöver fönstertyp påverkar också eventuella spröjs och andra tillval. Hur mycket det kostar att byta fönster i Uppsala är alltså svårt att säga eftersom det är så mycket som påverkar. Anlitar man en hantverkare för fönsterbytet tillkommer givetvis även en kostnad för det, så det enklaste sättet att få veta är att be om en eller flera offerter.

Storlek och specialmått

En annan sak som kan påverka priset när man byter fönster i Uppsala är vilken storlek man behöver. Större fönster kostar av naturliga skäl mer, eftersom det går åt mer material vid tillverkningen. Behöver man specialbeställda mått kan även det göra att hela historien blir ytterligare mer kostsam. Takfönster eller fönsterkupoler kan kosta så mycket som 10 000 kronor styck, så har man ett sådant som behöver bytas bör man räkna lite extra på dessa.

Behövs bygglov för att installera solceller?

Det här med bygglov kan ofta kännas förvirrande och kan behövas i dom fall där en byggnad ändras avsevärt. Att sätta upp solceller förändrar ju byggnadens utseende och egenskaper och en vanlig fråga är om det behövs bygglov för att utföra en sådan installation eller inte. Reglerna har ändrats fram och tillbaka och har skilt sig mellan olika kommuner men idag är det ganska enkelt att läsa sig till vad som egentligen gäller.

Bygglov för solceller – vad gäller?

Bygglov solcellerGenerellt behövs inget bygglov för att installera solceller men det finns vissa undantag. Bygglovsbefrielsen gäller för det första utanför detaljplanerade områden så bor man i ett område med detaljplan kan det finnas anledning att läsa på innan man sätter igång. Här finns vissa bestämmelser, även om bygglovsplikten slopades 2018.

För att installationen ska vara bygglovsbefriad inom ett detaljplanerat område krävs att:

 • Panelerna monteras utanpå byggnadens fasadbeklädning/täckningsmaterial
 • Panelerna ska följa byggnadens form

Däremot finns det fall där det krävs bygglov för att sätta upp solcellspaneler men det gäller endast för installationer på byggnader inom väldigt speciella områden. Till dessa områden räknas sådana som är historiskt värdefulla och kulturhistoriska områden. Det kan även behövas bygglov för solceller om det finns en konstnärlig eller miljömässig synpunkt att ta hänsyn till. För områden som är av riksintresse för totalförsvaret behövs också bygglov för installation av solceller. Kort och gott kan man säga att dom allra flesta är undantagna från bygglov när det kommer till montering och installation av solcellspaneler – men att det finns enstaka fall i särskilda områden då det kommer att behövas.

Om du känner dig osäker

Planerar du att installera solceller men känner dig osäker på om det behövs bygglov eller inte är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Genom att kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun kan du få rådgivning i ärendet och kan säkert veta om det är fritt fram eller inte. Även om ett bygglov inte behövs i det område där du bor så kan istället en bygglovsanmälan behöva göras innan bygget påbörjas. Detta gäller till exempel i dom fall där den nya anläggningen kan komma att påverka byggnadens bärande konstruktion.

En bygganmälan kan även behövas om byggnadens brandskydd kommer att påverkas. Här finns inte direkt några konkreta riktlinjer att gå efter, så som en detaljplan, utan varje enskilt fall måste bedömas för sig.

Relining som nytt projekt

De flesta fastighetsägare eller BRF:er bävar inför att behöva göra ett stort och kostnadskrävande stambytesprojekt och hoppas därför att relining kan vara ett möjligt alternativ. Relining är ett mindre ingrepp i fastigheten där VA-systemen kontrolleras. Med relining behöver man inte riva upp alla badrum och kök utan det räcker med att man gör ett ingrepp enbart i rören. Relining tar heller inte alls lika lång tid som ett stambyte och hyresgästerna behöver inte evakueras till tillfälliga boenden medan processen pågår.

Fördelen med relining istället för stambyte

 • Priset, det är mycket billigare
 • Tidsaspekten, det går otroligt mycket snabbare
 • Man kan skjuta upp stambytet ett eller två årtionden

Priset för vad det kostar är som att fråga vad det kostar att köpa en bil. Det varier oerhört beroende på storlek och skick. Detsamma kan sägas om tidsaspekten men en tumregel är att relining inte tar mer än några dagar per lägenhet medan ett stambyte pågår i flera månader. Det bästa är att ta in offerter från flera olika företag innan man bestämmer sig för ett företag som man vill jobba med. Med relining behöver man inte riva upp alla badrum och kök utan det räcker med att man gör ett ingrepp enbart i rören.

Man behöver heller inte göra om alla ytskikt vilket är kravet vid ett stambyte. Vid relining räcker det med att stammarna rengörs och förbättras. På så sätt kan man skjuta ett stambyte ett par decennier i framåt i tiden. Men det är också viktigt att komma ihåg att ett stambyte inte kan skjutas i all evighet. Förr eller senare kommer man att behöva göra det.

Långsiktigt med relining

Men ser man som fastighetsägare inte att man ämnar äga fastigheten inom säg en tioårsperiod så kan relining vara ett bra alternativ, på så sätt kan man sälja fastigheten sen och låta nästa fastighetsägare ta ansvar för stambytet. Naturligtvis påverkar det dock priset på fastigheten. Precis som med allt annat, en nyrenoverad och modern fastighet kan säljas till högre pris än en nedsliten och eftersatt.

Men, en sak som kan komma som en kalldusch för fastighetsägare och BRF-er är att en del försäkringsbolag deklarerat att de inte försäkrar relinade rör. Detta måste man reda ut noggrant innan man bestämmer sig.

Rätt byggkran för ditt jobb

Om det är så att du har behov av att lyfta tunga saker eller om du ska flytta stora föremål eller om du kanske har ett byggjobb där hemma som kräver en hög höjd, så kan det vara bra att hyra kranbil i Gävleborg. Det är smidigt att hyra en kranbil och med en sådan får du en bra flexibilitet och rörlighet. Den är bra för en mängd olika sorters uppdrag, både stora och små. Ett annat alternativ är tornkran Gävleborg, men den är större och kan inte flyttas på, på samma sätt som en kranbil. Dock kan den vara bra om du ska lyfta container Gävleborg.

Vad för jobb behöver du göra med din kranbil?

En kranbil Gävleborg kan vara bra att ha oavsett om du behöver få hem matjord till din trädgård eller om du ska lägga nytt tak på din villa. En kranbil är även perfekt att använda om du ska flytta båten. Kanske det är dags att lägga i den, eller ta upp den? Stora båtar måste lyftas både då de ska i vattnet och upp på land. En kranbil kan även klara av att montera delar av hus eller användas för att flytta på stora maskiner. Om det är trångt och svårt, så gör det inget, eftersom du med en kranbil lätt kan komma åt.

Vill du hyra en kranbil?

Det bästa alternativet när du har behov av en kranbil är att hyra den. Det kan kosta en del att köpa en egen. Ska du bara ha den för ett enstaka jobb så är det smartare att kontakta ett åkeri eller liknande för att hyra. Det du behöver veta innan är hur tungt du vill lyfta med den samt hur långt. En kranbil med kortare kran är bra om du ska flytta småsten, grus eller jod. Men om du ska upp en bra bit, kanske för att reparera så är det en fördel med en längre kran. Det finns många tillfällen då du kan ha nytta av att hyra en kranbil. Det kan vara till villan om du ska montera upp väggar, flytta på dörrar, flytta fönster, lägga takplattor och så vidare. En kranbil är även bra för jobb på tomten, om du ska ta ner och forsla bort träd eller samla ris samt för att leverera grus eller jord. Sedan är det bra med en kranbil för bygget om du ska flytta på maskiner eller containers. Även för att lassa och lossa material.

Vad gör en takläggare?

Att jobba som takläggare är ofta både påfrestande, ansträngande, utvecklande och spännande, inte minst med tanke på att takläggare är ett arbete som kräver både fysiska och psykiska förmågor för att klara det. Det här gäller oavsett om du jobbar som takläggare i Dalarna eller om du lägger tak i andra delar Sverige. I många fall krävs det också att du är van vid att jobba på egen hand för att klara dig över möjliga hinder och problem som kan uppstå längs vägen, där du ska vara tillräckligt stark i både kropp och själ för att inte ge upp. Takläggare är dock ett relativt vanligt jobb inom byggbranschen, men i många fall underskattas takläggarna och deras förmåga. Nedan går vi igenom vad det innebär att vara takläggare och vad en takläggare egentligen gör!

Att jobba som takläggare

I och med att taket på en byggnad, en fastighet, en bostad eller företagslokal är så otroligt viktig för byggnadens helhet är det jobb som takläggaren gör otroligt viktigt för både hållbarhet och trivsel. Med andra ord har takläggaren ett stort ansvar, där dennes arbete kan komma att vara avgörande för byggnadens framtida konstruktion.

En takläggares jobb ska inte underskattas, för det ser ofta väldigt mycket enklare ut än vad det faktiskt är!De allra flesta takfirmor som erbjuder tjänster av takläggare erbjuder också plåtslagning och olika typer av arbeten som hör till takets helhet, där de alltså inte bara sysslar med själva takläggningen utan där de också kan hjälpa till med renoveringen och underhållet under året.

En takläggares uppgifter och bredd av kunskap kan såklart variera från olika firmor och olika städer, men i de allra flesta fall kan du få hjälp med samma typ av takläggning och underhåll oavsett om det gäller takläggare i Borlänge, takläggare i Falun eller takläggare i Ludvika. En takfirma riktar ofta in sig med sina tjänster på en viss stad eller en viss kommun, så som takläggare i Dalarna.

Vad gör en takläggare?

Som sagt så kan utbudet av tjänster, bredd av kunskap och olika erbjudanden variera beroende på vilken takfirma du anlitar, där både stad och specifika expertisområden kan vara avgörande. Däremot är det vanligast att takläggning går till på ungefär samma sätt oavsett var du befinner dig och vem du anlitar, där det brukar se ut något sånt här:

 1. Du kontaktar valfri takfirma för att få hjälp
 2. De ber dig beskriva ditt ärende, dina behov och dina önskemål, där de i många fall också ber om att få besöka ditt hus/ din byggnad för att inspektera
 3. Efter besöket sammanställer takfirman en offert baserat på byggnadens förutsättningar och dina behov/ önskemål. Offerten innehåller kostnadsförslag, alla nödvändiga detaljer, förslag på tillägg samt tidsplanering
 4. Du väljer att ta offerten och gå vidare med företaget, eller så avbryter du och gör samma sak med en annan takfirma för att få ett bättre förslag. Det är ditt ansvar att kontakta en takläggare i Dalarna eller någon annan stad för att gå vidare med ditt projekt.
 5. Den takfirma du fått en passande offert från och som du därmed valt sätter sen igång med planering av arbetet. Detta ska ingå i tidsplanering och budget.
 6. Företaget besöker platsen och gör nödvändigt förarbete/ förberedelser som behövs för att sätta igång (inte alltid behövligt). Därefter påbörjas det riktiga arbetet under bestämda förutsättningar, där de ansvarar för allt som krävs för att få ett bra resultat.
 7. När arbetet är färdigt ska takfirman städa undan och packa ihop sina saker, för att sen tacka för sig. Beroende på vilken typ av takläggning du är i behov av kan just arbetsprocessen och de olika stegen se lite olika ut!

Är det nödvändigt att dränera husgrunden?

Ni som tidigare ägt ett hus eller som äger ett hus idag har förmodligen koll på att husgrunden i vissa fall kan behöva dräneras, och därmed även är medvetna om vad dränering i Södermanland innebär och varför det ska göras. Däremot är det inte så vanligt att man har koll på det här om man själv inte bor i hus. Kanske känns det ointressant, irrelevant eller inte nödvändigt, men faktum är att det verkligen kan vara nödvändigt och därmed något som alla i alla fall bör veta om. För att underlätta har vi tagit fram de främsta anledningarna till varför det kan vara nödvändigt att dränera husgrunden, samt om det är värt det!

Måste jag dränera min husgrund?

Beroende på hur ditt hus ser ut, hur marken runt omkring är, och vad du ska/ vill använda din källare till så kan en dränering vara olika viktig. Det vill säga, det finns ingen som säger att du måste dränera din husgrund, men beroende på din situation och ditt hus så kan det vara nödvändigt.

Om källaren exempelvis bara ska användas som förvaring är det inte alltid helt nödvändigt, men om ni å andra sidan upplever fuktskador och vill att er källare ska vara isolerad och torr så krävs det en dränering. Det här kan även påverka eller gälla ett enskilt avlopp, som även det kan vara avgörande.

Tecken på att en dränering är nödvändig

Här har ni de främsta tecken på att en dränering bör göras:

 • Källaren är fuktig
 • Det läcker vatten in från väggarna eller golvet, väggarna/ golv är fuktiga
 • Fuktskador eller mögel
 • Ofräsch/ unken/ udda doft
 • Det är svårt att andas i källaren
 • Färg/ puts börjar lossna från väggarna

Med andra ord finns det ett flertal fall då det kan vara nödvändigt att göra en dränering av husgrunden, speciellt om ni upplever ett problem med mycket fukt eller om ni vill att källaren ska hålla sig torr och behaglig.

Vanligaste orsakerna vid fuktproblem

För att ni ska förstå varför dessa typer av problem med fukt och fuktskador uppstår har vi även listat de vanligaste orsakerna:

 • Avsaknad av isolering eller om isoleringen är dålig
 • Dränering som är dåligt gjord och inte funkar som det ska
 • Huset ligger vid eller nära ett berg
 • Lutningen för dränering/ vattenledande rör är fel

För att åtgärda de här problemen krävs det alltså oftast att man går in igen och gör en ordentlig och korrekt utförd dränering, antingen på egen hand om du känner att du har koll på hur det ska gå till eller genom att anlita en expert. Det finns många företag som sysslar med dräneringar av olika typer, och som kan hjälpa er då ni upplever problem med fukt!

Gummitillverkning

Gummi är ett mycket mångsidigt material som kan vara både hårt och mjukt. Gummi är framförallt kanske känt för att vara elastiskt och det används i många produkter som kräver sådana egenskaper, till exempel gummisnoddar. Du som är intresserad av gummitillverkning bör kontakta en tillverkare för att få veta mer.

Gummi framställs på två olika sätt. Det kan utvinnas från gummiträdet som växer på många platser i världen, till exempel i Malaysia, men det kan även tillverkas i en fabrik. När gummitillverkning sker i en fabrik så tillverkas så kallat syntetiskt gummi. Ett gummiträd har en ekonomisk livslängd på strax över 30 år. Under de första 7 åren så växer trädet så det innebär att trädet kan tappas på sav under 25 års tid. När trädet tappas så beskärs trädets bark och saven samlas upp i behållare som man fäster på trädet. Gummiträden har sitt ursprung i Sydamerika men under 1800-talet så planterade träden ut på många olika ställen i världen, framförallt i de brittiska kolonierna. Gummitillverkning av naturgummi är fortfarande en betydande marknad i flera länder i Asien men den största delen av all gummitillverkning är fortfarande syntetisk. Priset på gummi styrs till stor del av priset på olja. De viktigaste råvarumarknaderna för naturgummi är idag bland annat Indien, Indonesien, Malaysia och Thailand.

Ett elastiskt material

Gummi har många goda egenskaper och kan användas till mycket. Vid gummitillverkning så tillsätts olika ämnen som gör att gummit får de egenskaper som önskas. Industriell gummitillverkning är en stor marknad och gummi återfinns i många olika produkter den mest självklara är kanske bildäck. Gummi är beständigt, det tål temperaturväxlingar och det tål väder och vind och UV-strålning. Gummi är stötdämpande och isolerande. Vid gummitillverkning så kan gummit göras både hårt och mjukt och gummimaterial kan därför användas till många olika produkter. Vid gummitillverkning så vulkaniseras gummit, det är en process där svavel används som gör att molekylkedjorna tvärbinds, något som gör materialet stabilt och beständigt. Gummi passar till produkter där elastiska egenskaper krävs. Du kanske vill att din produkt ska klara att deformeras för att sedan återfå sin ursprungsform? Eller att din produkt ska dämpa vibrationer eller återge impulser? Beskriv vilka egenskaper din produkt kräver när du kontaktar ett företag som sysslar med gummitillverkning.

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén