Fläktkonvektorer är ett fläktaggregat med vattenburen radiator. Den kan värma och/eller kyla luften i det utrymme där den är placerad. Man brukar likna den vid ett vanligt element som sprider kylan eller värmen fast med fläktar istället. Detta i sig ger en mer effektiv spridning av värmen eller kylan. Det finns fläktkonvektorer för alla rum […]

Många svenskar väljer varje år att byta elleverantör från en leverantör till en annan. Tidigare höll vi i större utsträckning fast vid en sådan men rörligheten på den svenska elmarknaden har blivit större under de senaste åren. Det finns också goda skäl för dig att se över ditt val av elleverantör och eventuellt göra ett […]

Om du har en egen brunn som du hämtar ditt dricksvatten från bör du på en regelbunden basis ta vattenprov. Ett sådant prov visar om det finns bakterier eller andra mikroorganismer i vattnet. Det påvisar också om det är lämpligt eller inte att använda som dricksvatten utifrån dess kemiska egenskaper. Du kan ha problem med […]

Både inför, under och efter en relining bör besiktning ske av ett oberoende företag. Med andra ord bör det ske av ett annat företag än det som utför själva hantverket. Nedan förklaras vad det innebär samt hur rätt företag kan väljas för relining besiktning i Göteborg. Vad innebär relining besiktning? Vid relining finns behov av […]

Olika slags sandprodukter kan användas vid olika tillfällen eller platser till exempel om det är halt utomhus och du inte vill halka eller när du blandar murbruk. Sandlådesand, det vill säga sand för barnens sandlåda, är en sådan produkt och kan ibland också kallas för dagis- eller baksand eftersom barnen kan använda den till just […]

Har du uppfattningen att professionellt utförd trädgårdsdesign behöver kosta skjortan? I sådana fall trodde du fel! Det finns förvisso vissa som tycker det är helt onödigt att designa trädgården. Men lika många inser detta arbete tillför fastigheten. Och likt fallet är med andra investeringar som du kan göra bör en trädgårdsdesign utföras med stor omsorg. […]